Unang Samuel 31:1-13

  • Kamatayon ni Saul ug sa iyang tulo ka anak (1-13)

31  Karon ang mga Filistehanon nakig-away sa Israel.+ Ug ang mga lalaki sa Israel nangalagiw gikan sa mga Filistehanon, ug daghan ang napatay didto sa Bukid sa Gilboa.+  Gigukod sa mga Filistehanon si Saul ug ang iyang mga anak, ug gipatay sa mga Filistehanon si Jonatan,+ Abinadab, ug Malki-sua, nga mga anak ni Saul.+  Migrabe ang pagpakig-away batok kang Saul ug nakit-an siya sa mga magpapana, ug siya grabeng gisamdan nila.+  Unya si Saul miingon sa tigdala sa iyang hinagiban: “Ibta ang imong espada ug duslaka ko, aron dili moanhi kining mga dili tinuli+ ug paantoson ko ug patyon.” Apan midumili ang tigdala sa iyang hinagiban kay nahadlok siya pag-ayo. Busa gikuha ni Saul ang espada ug giunay ang iyang kaugalingon.+  Pagkakita sa tigdala sa hinagiban ni Saul nga siya patay na,+ siya usab nag-unay sa iyang kaugalingon gamit ang iyang espada ug namatay uban kaniya.  Busa si Saul, ang iyang tulo ka anak, ang tigdala sa iyang hinagiban, ug ang tanan niyang tawo nangamatay niadtong adlawa.+  Pagkahibalo sa katawhan sa Israel nga didto sa walog* ug sa rehiyon sa Jordan nga ang kasundalohan sa Israel nangalagiw ug nga si Saul ug ang iyang mga anak namatay, sila mibiya sa mga siyudad ug nangalagiw;+ unya ang mga Filistehanon miabot ug mipuyo niini.  Pagkaugma, dihang ang mga Filistehanon miabot aron panguhaan ug mga butang ang nangamatay, ilang nakaplagan si Saul ug ang iyang tulo ka anak nga nagbuy-od sa Bukid sa Gilboa.+  Busa ila siyang gipunggotan ug gikuha ang iyang armadura* ug sila nagpadalag mensahe sa tibuok yuta sa mga Filistehanon aron ibalita kini+ ngadto sa mga templo* sa ilang mga idolo+ ug ngadto sa katawhan. 10  Unya ilang gibutang ang iyang armadura* sa templo ni Astoret ug gilansang ang iyang patayng lawas sa paril sa Bet-san.+ 11  Pagkadungog sa mga molupyo sa Jabes-gilead+ sa gibuhat sa mga Filistehanon kang Saul, 12  ang tanang manggugubat migikan ug mipanaw sa tibuok gabii ug ilang gikuha sa paril sa Bet-san ang lawas ni Saul ug sa iyang mga anak. Sila mibalik sa Jabes ug gisunog nila didto ang mga lawas. 13  Unya ilang gikuha ang mga bukog+ ug gilubong kini sa ilalom sa kahoyng tamarisko sa Jabes,+ ug sila nagpuasa sulod sa pito ka adlaw.

Mga Footnote

O “ubos nga patag.”
O “mga hinagiban.”
Literal, “balay.”
O “mga hinagiban.”