Unang Samuel 24:1-22

  • Wala patya ni David si Saul (1-22)

    • Gitahod ni David ang dinihogan ni Jehova (6)

24  Pagbalik gayod ni Saul gikan sa paggukod sa mga Filistehanon, siya giingnan: “Si David atua sa kamingawan sa En-gedi.”+  Busa si Saul mikuhag 3,000 ka piniling mga tawo gikan sa tibuok Israel ug milakaw sa pagpangita kang David ug sa iyang mga tawo didto sa batoong mga pangpang sa mga kanding sa bukid.  Nakaabot si Saul sa mga toril sa karnero* diha daplin sa dalan, diin didto may usa ka langob. Ug si Saul misulod didto tungod sa sugo sa lawas* samtang si David ug ang iyang mga tawo nanglingkod sa kinasulorang mga bahin sa langob.+  Ang mga tawo ni David miingon kaniya: “Mao na kining adlawa nga si Jehova nagaingon kanimo, ‘Tan-awa! Akong itugyan sa imong kamot ang imong kaaway,+ ug buhata kaniya bisan unsay maayo sa imong panan-aw.’” Busa si David mihinayhinay ug duol, ug iyang giputlan ang sidsid sa walay bukton nga besti ni Saul.  Apan human niadto, gihasol si David sa iyang konsensiya*+ kay iyang giputlan ang sidsid sa walay bukton nga besti ni Saul.  Giingnan niya ang iyang mga tawo: “Dili nako kini angayng buhaton sa akong ginoo kay siya ang dinihogan* ni Jehova. Dili gyod mouyon si Jehova kon himoan nakog daotan ang dinihogan ni Jehova.”+  Busa pinaagi niini, gipugngan* ni David ang iyang mga tawo, ug wala niya sila tugoti sa pag-atake kang Saul. Kon bahin kang Saul, siya migawas sa langob ug nagpadayon sa paglakaw.  Unya si David migawas sa langob ug iyang gitawag si Saul: “Akong ginoong hari!”+ Paglingi ni Saul sa iyang luyo, si David miyukbo ug mihapa.  Si David miingon kang Saul: “Nganong namati ka sa mga tawo nga nag-ingon, ‘Dunay daotang tuyo si David kanimo’?+ 10  Niining adlawa, nakita nimo nga gitugyan ka ni Jehova sa akong kamot didto sa langob. Apan dihang may miingon nga patyon ka,+ ako naluoy kanimo ug miingon, ‘Dili nako himoan ug daotan ang akong ginoo, kay siya ang dinihogan ni Jehova.’+ 11  Ug tan-awa, amahan ko, tan-awa ang sidsid sa imong walay bukton nga besti nga ania sa akong kamot; kay sa dihang giputlan nako ang sidsid sa imong besti, wala ka nako patya. Imong nakita karon ug nasabtan nga wala koy tuyo nga himoan kag daotan o morebelde kanimo, ug wala ko makasala kanimo,+ samtang ikaw nagsigeg pangita nako aron patyon ko.+ 12  Hinaot si Jehova maghukom tali kanimo ug kanako,+ ug hinaot si Jehova manimalos kanimo alang kanako,+ apan ang akong kamot dili mobatok kanimo.+ 13  Dunay karaang panultihon nga nag-ingon, ‘Gikan sa mga daotan mogula ang pagkadaotan,’ apan ang akong kamot dili mobatok kanimo. 14  Kinsa bay gipangita sa hari sa Israel? Kinsa bay imong gigukod? Patayng iro? Pulgas?+ 15  Hinaot si Jehova ang maghukom, ug siya maghukom tali kanimo ug kanako, ug iyang susihon ug depensahan ang akong kaso.+ Siya maghukom kanako ug luwason ko niya gikan sa imong kamot.” 16  Pagkahuman ni David ug sulti niining mga pulonga kaniya, si Saul miingon: “Ikaw ba na, David, anak ko?”+ Ug si Saul mitiyabaw. 17  Siya miingon kang David: “Mas matarong pa ka kay kanako, kay maayo ang imong pagtratar kanako apan daotan ang akong gibalos kanimo.+ 18  Gani, imong gipakita karong adlawa nga maayo ka kanako kay wala ko nimo patya dihang gitugyan ko ni Jehova sa imong kamot.+ 19  Kay kinsa bang tawhana nga kon makaplagan niya ang iyang kaaway, iyang palakwon siya nga wala unsaa? Maayo ang iganti ni Jehova kanimo+ tungod sa imong gibuhat kanako karong adlawa. 20  Ug karon, nahibalo ko nga ikaw magmando gayod ingong hari+ ug ang gingharian sa Israel magpabilin diha sa imong kamot. 21  Karon panumpa kanako sa ngalan ni Jehova+ nga dili nimo puohon ang akong mga kaliwat* ug nga dili nimo papason ang akong ngalan gikan sa panimalay sa akong amahan.”+ 22  Busa si David nanumpa kang Saul, ug human niini mipauli si Saul.+ Apan si David ug ang iyang mga tawo nangadto sa ilang dangpanan.+

Mga Footnote

Nagtumong kini sa permanenteng mga toril nga may mga paril nga bato.
Literal, “aron tabonan ang iyang mga tiil.”
Literal, “kasingkasing.”
Tan-awa sa Glossary ang “Dihog.”
O posible, “gipabiya.”
Literal, “akong binhi.”