Unang Samuel 23:1-29

  • Giluwas ni David ang siyudad sa Keila (1-12)

  • Gigukod ni Saul si David (13-15)

  • Gipalig-on ni Jonatan si David (16-18)

  • Hapit madakpi ni Saul si David (19-29)

23  Unya si David giingnan: “Ang mga Filistehanon nakig-away sa Keila,+ ug ilang gipanguha ang mga lugas diha sa mga giokanan.”  Busa si David nagpakisayod kang Jehova:+ “Moadto ba ko ug pamatyon kining mga Filistehanon?” Si Jehova miingon kang David: “Lakaw, pamatya ang mga Filistehanon ug luwasa ang Keila.”  Apan ang mga tawo ni David miingon kaniya: “Nangahadlok na gani ta nga ania ta sa Juda,+ unsa pa kaha kon moadto ta sa Keila aron makig-away sa kasundalohan sa mga Filistehanon!”+  Busa si David nagpakisayod pag-usab kang Jehova.+ Si Jehova mitubag kaniya: “Lakaw, lugsong sa Keila, kay akong itugyan sa imong kamot ang mga Filistehanon.”+  Busa si David ug ang iyang mga tawo miadto sa Keila ug nakig-away batok sa mga Filistehanon; iyang gipanguha ang ilang kahayopan ug daghan kaayo kanila ang iyang napatay, ug giluwas ni David ang mga molupyo sa Keila.+  Karon, dihang si Abiatar+ nga anak ni Ahimelek miikyas ug miadto kang David sa Keila, siya nagdalag epod.  Si Saul giingnan: “Si David miadto sa Keila.” Unya si Saul miingon: “Gitugyan siya sa Diyos kanako,*+ kay siya ray nagbitik sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulod sa siyudad nga may mga ganghaan ug mga trangka.”  Busa gipatawag ni Saul ang tibuok katawhan ngadto sa gubat aron molugsong ngadto sa Keila ug likosan si David ug ang iyang mga tawo.  Dihang nahibaloan ni David nga dihay giplano si Saul batok kaniya, iyang giingnan si Abiatar nga saserdote: “Dad-a dinhi ang epod.”+ 10  Unya si David miingon: “Oh Jehova nga Diyos sa Israel, ang imong alagad nakadungog nga si Saul nagtinguha sa pag-anhi sa Keila aron sa paglaglag sa siyudad tungod kanako.+ 11  Itugyan ba ko sa mga pangulo* sa Keila ngadto sa iyang kamot? Molugsong ba si Saul dinhi sumala sa nadungog sa imong alagad? Oh Jehova nga Diyos sa Israel, palihog sultihi ang imong alagad.” Si Jehova miingon: “Siya molugsong.” 12  Si David nangutana: “Ako ug ang akong mga tawo itugyan ba sa mga pangulo sa Keila ngadto sa kamot ni Saul?” Si Jehova mitubag: “Itugyan nila kamo.” 13  Dihadiha si David ug ang iyang mga tawo, nga mga 600 ang gidaghanon,+ mibiya sa Keila ug nagbalhinbalhin ug dapit nga kaestaran. Dihang si Saul giingnan nga si David miikyas gikan sa Keila, wala na siya moadto didto. 14  Si David miestar sa kamingawan sa mga dapit nga lisod adtoon, sa kabukiran sa kamingawan sa Zip.+ Nagpadayon si Saul sa pagpangita kaniya,+ apan wala siya itugyan ni Jehova sa kamot ni Saul. 15  Samtang si David atua sa kamingawan sa Zip sa Hores, siya nahibalo nga* si Saul migula aron pangitaon ug patyon siya. 16  Karon, si Jonatan nga anak ni Saul miadto kang David sa Hores, ug gipalig-on niya ang pagsalig ni David* kang Jehova.+ 17  Siya miingon kaniya: “Ayawg kahadlok, kay dili ka makaplagan sa akong amahan nga si Saul; ikaw mahimong hari sa Israel,+ ug ako mahimong ikaduha kanimo; ang akong amahan nga si Saul nahibalo usab niini.”+ 18  Unya silang duha naghimog pakigsaad+ sa atubangan ni Jehova, ug si David nagpabilin sa Hores, ug si Jonatan mipauli sa iyang balay. 19  Sa ulahi, ang mga tawo sa Zip miadto kang Saul sa Gibea+ ug miingon: “Dili ba si David nagtago man duol kanamo+ sa mga dapit nga lisod adtoon didto sa Hores,+ sa bungtod sa Hakila,+ nga atua sa habagatan* sa Jesimon?*+ 20  Kon kanus-a nimo gustong molugsong, Oh hari, lugsong, ug amo siyang itugyan sa kamot sa hari.”+ 21  Si Saul miingon: “Hinaot panalanginan mo ni Jehova, kay kamo naluoy kanako. 22  Palihog lakaw ug tinoa kon asa siya ug kon kinsay nakakita kaniya didto, kay giingnan ko nga siya igmat kaayo. 23  Tinoa pag-ayo kon haing mga dapita siya nagtago ug balik kanako nga may ebidensiya. Unya mouban ko ninyo, ug pangitaon gayod nako siya bisan pag anaa siya taliwala sa mga linibo* sa Juda.” 24  Busa sila mibiya ug nangadto sa Zip+ una kang Saul, samtang si David ug ang iyang mga tawo didto sa kamingawan sa Maon,+ sa Araba+ sa habagatan sa Jesimon. 25  Unya si Saul ug ang iyang mga tawo miadto sa pagpangita kaniya.+ Dihang gisulti kini kang David, siya mipalayo dayon ngadto sa dakong bato+ ug miestar sa kamingawan sa Maon. Dihang nahibaloan kini ni Saul, iyang gigukod si David ngadto sa kamingawan sa Maon. 26  Sa nakaabot si Saul sa usa ka kilid sa bukid, si David ug ang iyang mga tawo didto sa pikas kilid sa bukid. Si David nagdali sa pagpahilayo+ kang Saul, apan si Saul ug ang iyang mga tawo nagkaduol kang David ug sa iyang mga tawo sa pagdakop kanila.+ 27  Apan dihay mensahero nga miabot ug miingon kang Saul: “Pagdali, balik, kay ang mga Filistehanon misulong sa atong yuta!” 28  Busa si Saul mihunong sa paggukod kang David+ ug miadto sa pagpakigharong sa mga Filistehanon. Kanay hinungdan nga kadtong dapita gitawag ug Bato nga Nag-ulang. 29  Unya si David mitungas gikan didto ug miestar sa mga dapit sa En-gedi+ nga lisod adtoon.

Mga Footnote

Literal, “Gibaligya siya sa Diyos sa akong kamot.”
O posible, “mga tag-iyag yuta.”
O posible, “nahadlok kay.”
Literal, “gipalig-on niya ang iyang kamot.”
Literal, “sa tuong bahin.”
O posible, “desyerto; kamingawan?”
O “mga banay.”