Unang Samuel 19:1-24

  • Nagdumot gihapon si Saul kang David (1-13)

  • Miikyas si David kang Saul (14-24)

19  Sa ulahi, si Saul nakigsulti sa iyang anak nga si Jonatan ug sa tanan niyang sulugoon bahin sa iyang plano nga patyon si David.+  Kay si David gimahal pag-ayo sa anak ni Saul nga si Jonatan,+ giingnan ni Jonatan si David: “Gusto kang patyon sa akong amahan nga si Saul. Palihog, pagbantay ugma sa buntag, ug adto sa dapit nga makatago ka ug pabilin didto.  Adtoon nako ang akong amahan ug mangadto mi sa dapit duol sa imong tagoan. Makigsulti ko sa akong amahan bahin kanimo, ug kon duna koy mahibaloan, isulti gyod nako kini kanimo.”+  Busa si Jonatan nagsulti ug maayo bahin kang David+ ngadto kang Saul nga iyang amahan. Siya miingon: “Dili angayng magpakasala ang hari batok sa iyang sulugoon nga si David, kay wala siya makasala kanimo ug ang iyang mga gihimo nakahatag kanimog kaayohan.  Gipameligro niya ang iyang kinabuhi sa pagpatay sa Filistehanon,+ mao nga si Jehova naghatag ug dakong kadaogan* sa tibuok Israel. Nakita nimo kadto, ug nalipay ka pag-ayo. Busa nganong magpakasala ka batok sa inosenteng dugo pinaagi sa pagpapatay kang David sa wala lamay hinungdan?”+  Si Saul namati kang Jonatan ug nanumpa: “Ingon nga si Jehova buhi, siya dili pagapatyon.”  Human niadto, gitawag ni Jonatan si David ug gisultihan siya sa tanang naestoryahan nila ni Saul. Busa gidala ni Jonatan si David ngadto kang Saul, ug siya nagpadayon sa pag-alagad kaniya sama kaniadto.+  Ug miulbo na usab ang gubat ug si David miasdang ug nakig-away batok sa mga Filistehanon ug daghan kaayo ang iyang napatay, ug sila nangalagiw.  Ug ang daotang espiritu* gikan kang Jehova midangat kang Saul+ dihang naglingkod siya sa iyang balay nga naggunit sa iyang bangkaw, samtang si David nagpatugtog ug alpa.+ 10  Gitinguha ni Saul nga ipaod si David sa bungbong pinaagi sa bangkaw, apan nakalihay siya sa pagbangkaw ni Saul kaniya ug ang bungbong maoy naigo. Niadtong gabhiona, si David miikyas. 11  Unya si Saul nagpadalag mga tawo aron maniid sa balay ni David ug patyon siya pagkabuntag,+ apan giingnan si David sa iyang asawa nga si Mikal: “Kon dili ka moikyas karong gabhiona, ugma patay na ka.” 12  Dihadiha, gipakanaog ni Mikal si David agi sa bentana aron siya makaikyas. 13  Gikuha ni Mikal ang terapim nga estatuwa* ug gibutang kini sa higdaanan, ug gibutangan niya ang ulohan niini ug panapton nga gama sa balhibo sa kanding, ug gihabolan kini. 14  Si Saul nagpadalag mga tawo sa pagkuha kang David, apan si Mikal miingon: “Duna siyay sakit.” 15  Busa gipadalag balik ni Saul ang mga tawo sa pagtan-aw kang David ug giingnan sila: “Dad-a siya kanako uban ang iyang higdaanan aron patyon siya.”+ 16  Pagsulod sa iyang gipadala nga mga tawo, ang ilang nakita sa higdaanan mao ang terapim nga estatuwa* ug ang panapton nga gama sa balhibo sa kanding sa ulohan niini. 17  Si Saul miingon kang Mikal: “Nganong imo kong gilimbongan ug imong gipaikyas ang akong kaaway?”+ Si Mikal mitubag: “Iya man god kong giingnan, ‘Palakwa ko! Kay kon dili, patyon ka nako!’” 18  Busa si David nakaikyas, ug siya miadto kang Samuel sa Rama.+ Iyang gisultihan siya sa tanan nga gibuhat ni Saul kaniya. Unya siya ug si Samuel mibiya, ug sila miestar sa Naiot.+ 19  Sa ulahi, dihay mibalita kang Saul: “Si David atua sa Naiot sa Rama.” 20  Dihadiha, si Saul nagpadalag mga tawo sa pagdakop kang David. Dihang ilang nakita ang tigulang nga mga propeta nga nanagna ug si Samuel nagtindog nga nanguna kanila, ang espiritu sa Diyos milihok sa mga tawo ni Saul, ug sila milihok usab ingong mga propeta. 21  Dihang ila kining gisulti kang Saul, siya nagpadala dayon ug laing mga tawo, ug sila milihok usab ingong mga propeta. Busa si Saul nagpadalag ikatulong grupo sa mga tawo, ug sila usab milihok ingong mga propeta. 22  Sa kataposan, siya na gyod ang miadto sa Rama. Pag-abot niya sa dakong gahong nga pondohanag tubig sa Secu, siya nangutana: “Asa man si Samuel ug si David?” Sila mitubag: “Atua sa Naiot+ sa Rama.” 23  Samtang si Saul nagpaingon sa Naiot sa Rama gikan didto, ang espiritu sa Diyos milihok usab kaniya. Samtang naglakaw, siya milihok ingong propeta hangtod nga nakaabot siya sa Naiot sa Rama. 24  Gihukas usab niya ang iyang mga besti, ug siya milihok usab ingong propeta sa atubangan ni Samuel, ug siya mihigda didto nga hubo* sa tibuok adlaw ug tibuok gabii. Mao nga sila miingon: “Si Saul ba usa usab ka propeta?”+

Mga Footnote

O “kaluwasan.”
Tan-awa ang footnote sa 1Sa 16:14.
O “ang diyos sa panimalay; ang idolo.”
O “ang diyos sa panimalay; ang idolo.”
O “halos walay sapot.”