Laktaw ngadto sa video

Pag-antos

Nganong Daghan Kaayong Pag-antos?

Ang Diyos bay Hinungdan sa Atong Pag-antos?

Ang tanan makasinatig pag-antos—bisan kadtong giuyonan sa Diyos. Ngano?

Ang Yawa bay Hinungdan sa Tanang Pag-antos?

Gibutyag sa Bibliya ang hinungdan sa pag-antos sa mga tawo.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa mga Kalamidad?

Silot ba ni gikan sa Diyos? Tabangan ba sa Diyos ang mga biktima sa mga kalamidad?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa mga Pandemic?

Ang pipila nangangkon nga gigamit sa Diyos ang mga pandemic ug ang ubang sakit aron silotan ang mga tawo karon. Pero, wala suportahi sa Bibliya ang maong pangangkon.

Nganong Gitugotan sa Diyos nga Mahitabo ang Holocaust?

Daghan ang nangutana kon nganong ang usa ka mahigugmaong Diyos nagtugot sa grabeng pag-antos. Ang Bibliya naghatag ug makapatagbawng mga tubag!

Kalinaw sa Kalibotan—Nganong Lisod Makab-ot?

Ang mga tawo napakyas sa pagpatunghag kalinaw sa kalibotan. Sayra ang mga rason.

Pagsagubang sa Pag-antos

Ang Bibliya ba Makahupay Nimo?

Daghan ang nahupayan sa giingon sa Bibliya dihang nag-atubang silag lisod nga mga situwasyon ug makapaluya nga mga emosyon.

Makatabang ba ang Bibliya Kon Maguol Ko?

Dunay tulo ka butang nga dagayang ihatag sa Diyos sa pagtabang kanato nga masagubang ang kaguol.

Gusto na Kong Mamatay—Kon Maghunahuna Kog Hikog Makatabang ba Nako ang Bibliya?

Unsang praktikal nga tambag ang gihatag sa Bibliya niadtong gustong mamatay?

Kon May Laygay nga Sakit—Makatabang ba ang Bibliya?

Oo! Sayra ang tulo ka paagi nga makatabang nimo sa pagsagubang sa laygay nga sakit.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Euthanasia?

Komosta kon gitagalan na ang kinabuhi sa atong minahal? Kinahanglan ba gyong himoon ang tanan aron malugwayan ang kinabuhi?

Ang Kataposan sa Pag-antos

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Sayra kon unsay mahitabo sa dihang magmando na sa yuta ang gobyerno sa Diyos.

Asa Ko Makakaplag ug Paglaom?

Kon ang imong paglaom gibase sa Bibliya, mouswag ang imong kinabuhi karon ug makabaton kag positibong panglantaw sa umaabot.