Laktaw ngadto sa video

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

 Ang Gingharian sa Diyos mopuli sa tanang gobyerno sa tawo ug kini magmando sa tibuok yuta. (Daniel 2:44) Dihang mahitabo kana, ang Gingharian sa Diyos . . .

  •   Maglaglag sa mga daotan, kinsa nagpahinabog kadaot kanatong tanan. “Kon mahitungod sa mga daotan, sila pagaputlon gikan sa yuta.”—Proverbio 2:22.

  •   Magtapos sa tanang gubat. “Gipahunong [sa Diyos] ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta.”—Salmo 46:9.

  •   Magdalag kauswagan ug kasegurohan sa yuta. “Ang matag usa magpuyo sa kalinaw diha sa ilang parasan ug mga kahoyng igos, ug walay magahadlok kanila.”—Miqueas 4:4, Good News Translation.

  •   Maghimo sa yuta nga paraiso. “Ang kamingawan ug ang walay-tubig nga rehiyon magsadya, ug ang desyertong kapatagan magakalipay ug mamulak.”—Isaias 35:1.

  •   Magtagana sa tanan ug makapalipay nga buluhaton. ‘Gamiton sa bug-os sa mga pinili sa Diyos ang buhat sa ilang mga kamot. Dili sila magbudlay sa walay kapuslanan.’—Isaias 65:21-23.

  •   Magwagtang sa tanang sakit. “Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’”—Isaias 33:24.

  •   Magwagtang sa pagkatigulang. “Mabag-o ang iyang unod labi pa kay sa pagkabatan-on; mahibalik siya sa mga adlaw sa kabaskog sa iyang pagkabatan-on.”—Job 33:25.

  •   Magbanhaw sa mga patay. ‘Ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa tingog ni Jesus ug manggula.’—Juan 5:28, 29.