Laktaw ngadto sa video

Kalinaw sa Yuta—Sa Unsang Paagi Kini Makab-ot?

Kalinaw sa Yuta—Sa Unsang Paagi Kini Makab-ot?

Tubag sa Bibliya

 Ang kalinaw sa yuta makab-ot, dili pinaagi sa paningkamot sa tawo, kondili pinaagi sa Gingharian sa Diyos, usa ka langitnong gobyerno nga mandoan ni Jesu-Kristo. Matikdi kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin niining kahibulongang paglaom.

  1.   “Pahunongon [sa Diyos] ang mga gubat sa tibuok kalibotan,” nga magtuman sa iyang saad sa pagpatunghag “kalinaw sa yuta taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimut-an!”—Salmo 46:9; Lucas 2:14, Good News Translation.

  2.   Ang Gingharian sa Diyos sa langit magmando ibabaw sa tibuok yuta. (Daniel 7:14) Kay usa na lang ang gobyerno sa yuta, mahanaw na ang nasyonalismo, nga maoy hinungdan sa daghang panag-away.

  3.   Si Jesus, ang Magmamando sa Gingharian sa Diyos, gitawag nga “Prinsipe sa Pakigdait,” ug paneguroon niya nga ang “pakigdait walay kataposan.”—Isaias 9:6, 7.

  4.   Ang mga tawong makiawayon dili makapuyo ilalom sa pagmando sa Gingharian, kay ‘si bisan kinsa nga nahigugma sa kapintasan ginadumtan gayod sa Diyos.’—Salmo 11:5; Proverbio 2:22.

  5.   Gitudloan sa Diyos ang iyang mga alagad kon unsaon pagkinabuhi nga malinawon o makigdaiton. Naghubit sa resulta niini nga instruksiyon, ang Bibliya nag-ingon: “Ilang pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab. Usa ka nasod dili mobakyaw sa espada batok sa usa ka nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat.”—Isaias 2:3, 4.

 Bisan karon, minilyong Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan ang natudloan sa Diyos kon unsaon pagkinabuhi nga makigdaiton. (Mateo 5:9) Bisag lainlain kamig gigikanan ug nagpuyo diha sa kapig 230 ka lainlaing nasod, dili kami mogamit ug mga armas batok sa among isigkatawo.