Laktaw ngadto sa video

Gingharian sa Diyos

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Sayra kon nganong ang gobyerno sa Diyos labaw kay sa tanang ubang mga gobyerno.

Ang Gingharian sa Diyos ba Anaa Lang sa Imong Kasingkasing?

Unsay gipasabot sa Bibliya sa pag-ingon niini nga “ang gingharian sa Diyos anaa sa sulod ninyo”?

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Sayra kon unsay mahitabo sa dihang magmando na sa yuta ang gobyerno sa Diyos.

Unsay Gipakita sa Kronolohiya sa Bibliya Bahin sa Tuig 1914?

Ang tagna bahin sa “pito ka panahon” sa Daniel kapitulo 4 nagtumong sa kritikal nga panahon sa pagmando sa tawo.

Kalinaw sa Yuta—Sa Unsang Paagi Kini Makab-ot?

Sayra kon unsay gisaad sa Diyos bahin sa pagpatunghag kalinaw sa yuta pinaagi sa iyang Gingharian.

Unsa ang “mga Yawi sa Gingharian”?

Unsay gibuksan niini nga mga yawi? Kinsay nakapahimulos? Kinsay nagbukas?