Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pag-atiman sa Tigulang nga mga Ginikanan?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pag-atiman sa Tigulang nga mga Ginikanan?

Tubag sa Bibliya

 Importanteng responsibilidad sa hamtong nga mga anak nga seguroong maatiman ang ilang tigulang nga mga ginikanan. Ang Bibliya nag-ingon nga ang hamtong nga mga anak ‘kinahanglan makakat-on sa pagtuman sa ilang diosnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay. Sa ingon makabalos sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimut-an sa Dios.’ (1 Timoteo 5:4, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Kon seguroon sa hamtong nga mga anak nga maatiman ang ilang tigulang nga mga ginikanan, ilang gisunod ang sugo sa Bibliya nga pasidunggan ang ilang ginikanan.​—Efeso 6:2, 3.

 Ang Bibliya wala maghatag ug espesipikong mga instruksiyon kon unsaon pag-atiman ang tigulang nga mga ginikanan. Pero naghatag nig mga ehemplo sa matinumanong mga lalaki ug babaye nga nag-atiman sa ilang ginikanan. Naghatag pod nig praktikal nga tambag para sa mga tig-atiman.

 Sa Bibliya, giunsa pag-atiman sa mga membro sa pamilya ang ilang tigulang nga ginikanan?

 Lainlain ang ilang gihimo, depende sa kahimtang.

 •   Si Jose nagpuyo nga layo sa iyang tigulang nga amahan, si Jacob. Dihang posible na sa kahimtang ni Jose, iyang gipabalhig puyo si Jacob duol niya. Gipapuyo, gipakaon, ug giprotektahan ni Jose ang iyang amahan.​—Genesis 45:9-11; 47:11, 12.

 •   Si Ruth mibalhig puyo sa nasod sa iyang ugangan ug naghago pag-ayo aron maatiman siya.​—Ruth 1:16; 2:2, 17, 18, 23.

 •   Sa hapit nang mamatay si Jesus, may gipili siya nga moatiman sa iyang inahan, si Maria, nga lagmit biyuda na niadtong panahona.​—Juan 19:26, 27. a

 Unsang praktikal nga tambag ang gihatag sa Bibliya para sa mga tig-atiman?

 Ang Bibliya may mga prinsipyo nga makatabang sa mga tig-atiman aron padayon nilang maatiman ang ilang ginikanan, bisag usahay mobati silag kakapoy ug kaluya.

 •   Pasidunggi ang inyong ginikanan.

   Ang giingon sa Bibliya: “Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan.”​—Exodo 20:12.

   Kon unsaon pagpadapat ang prinsipyo: Mapasidunggan nimo ang imong ginikanan kon tugotan nimo sila nga molihok nga kinaugalingon sumala sa ilang kahimtang. Kutob sa mahimo, tugoti sila sa pagdesisyon kon unsay gusto nila nga paagi sa pag-atiman kanila. Mapasidunggan sab nimo sila kon himoon nimo ang imong maarangan sa pagtabang nila.

 •   Sabta sila ug magmapinasayloon.

   Ang giingon sa Bibliya: “Ang lawom nga pagsabot sa usa ka tawo mopugong gayod sa iyang kasuko, ug dalayegon siya kon palabyon niya ang sayop.”​—Proverbio 19:11.

   Kon unsaon pagpadapat ang prinsipyo: Kon ang imong ginikanan makasultig sakit o morag walay apresasyon sa imong pag-atiman, pangutan-a ang kaugalingon, ‘Unsa may akong bation kon akoy naa sa ilang kahimtang?’ Kon imo silang sabton ug pasayloon, makatabang ni aron dili mosamot ang situwasyon.

 •   Pangonsulta sa uban.

   Ang giingon sa Bibliya: “Mapakyas ang mga plano kon dili mangonsulta, apan naay kalamposan kon daghan ang magtatambag.”​—Proverbio 15:22.

   Kon unsaon pagpadapat ang prinsipyo: Pag-research bahin sa mga problema sa panglawas sa imong ginikanan. Sayra sab kon unsang mga tabang ang ginatanyag sa gobyerno o sa mga organisasyon sa inyong lugar. Pakig-estorya niadtong nakaatiman pod ug tigulang nga ginikanan. Kon naa kay mga igsoon, maayong hisgotan uban sa pamilya kon unsay panginahanglan sa inyong ginikanan, kon unsaon ninyo sila pag-atiman, ug kon unsay inyong espesipikong mga responsibilidad.

  Hisgoti ingong pamilya kon unsaon pag-atiman ang inyong tigulang nga ginikanan

 •   Magmapainubsanon.

   Ang giingon sa Bibliya: “Ang kaalam naa sa mga mapainubsanon.”​—Proverbio 11:2.

   Kon unsaon pagpadapat ang prinsipyo: Ilha ang imong mga limitasyon. Pananglitan, kitang tanan limitado rag panahon ug kusog. Tungod niini, limitado ra ang imong mahimo para sa imong ginikanan. Kon nabug-atan ka sa mga responsibilidad sa pag-atiman sa imong tigulang nga ginikanan, puwede kang mangayog tabang sa ubang membro sa pamilya o sa mga nars ug caregiver.

 •   Atimana ang imong kaugalingon.

   Ang giingon sa Bibliya: “Wala gyoy tawo nga nagdumot sa iyang lawas, apan nagpakaon ug nagpangga niini.”​—Efeso 5:29.

   Kon unsaon pagpadapat ang prinsipyo: Bisag naa kay responsibilidad sa pag-atiman sa imong ginikanan, kinahanglan sab nimong atimanon ang imong panginahanglan ug nianang sa imong pamilya kon minyo ka. Kinahanglan kang mokaog maayo. Nagkinahanglan sab kag saktong pahulay ug tulog. (Ecclesiastes 4:6) Ug kon posible, puwede kang magpapuli sa pag-atiman. Kon imo nang himoon, mas maatiman nimo ang imong ginikanan kay maayo ang imong emosyonal, mental, ug pisikal nga kahimtang.

 Giingon ba sa Bibliya nga kinahanglang sa balay atimanon ang tigulang nga ginikanan?

 Ang Bibliya wala maghatag ug espesipikong instruksiyon kon sa balay ba angayng atimanon sa hamtong nga mga anak ang ilang ginikanan. Ang pipila ka pamilya modesisyon nga kutob sa mahimo, magpabilin sa balay ang ilang ginikanan. Pero paglabay sa panahon, mobati tingali sila nga mas maayo nga ibutang na sa nursing home ang ilang ginikanan. Puwede ning hisgotan sa pamilya aron makadesisyon sila kon unsay maayo para sa tanan.​—Galacia 6:4, 5.

a Bahin niini nga estorya, usa ka komentaryo sa Bibliya miingon: “Posible nga dugay nang patay si Jose [bana ni Maria], ug ang iyang anak nga si Jesus mao nay nagtagana para niya, ug karon nga mamatay na si Jesus, unsa na may mahitabo niya? ... Dinhi, gitudloan sa Kristo ang mga anak nga tagan-an ang tigulang nga ginikanan sa ilang panginahanglan.”​—The NIV Matthew Henry Commentary in One Volume, panid 428-429.