Ruth 2:1-23

  • Si Ruth nanghagdaw sa uma ni Boaz (1-3)

  • Nagkaila si Ruth ug Boaz (4-16)

  • Gisultihan ni Ruth si Noemi bahin sa pagkamaayo ni Boaz (17-23)

2  Karon ang bana ni Noemi nga si Elimelek may paryente nga dato kaayo; siya mao si Boaz.+  Si Ruth nga Moabihanon miingon kang Noemi: “Palihog tugoti kong moadto sa kaumahan aron manghagdaw+ ug mga uhay, nga magsunod sa mga mangangani nga magpakitag kaayo nako.” Busa si Noemi miingon kaniya: “Lakaw, anak ko.”  Ug siya milakaw ug nanghagdaw sa uma, nga nagsunod sa mga mangangani. Ug nahitabo nga ang naadtoan niya uma diay ni Boaz,+ nga paryente ni Elimelek.+  Unya si Boaz miabot gikan sa Betlehem ug miingon sa mga mangangani: “Hinaot si Jehova mag-uban kaninyo.” Ug sila mitubag: “Hinaot panalanginan ka ni Jehova.”  Dayon si Boaz nangutana sa batan-ong lalaki nga nagdumala sa mga mangangani: “Kinsa kanang batan-ong babaye?”  Siya mitubag: “Siya usa ka Moabihanon+ nga miuban kang Noemi pag-uli gikan sa yuta sa Moab.+  Mihangyo siya nako, ‘Puwede ba kong manghagdaw+ ug manigom gikan sa pinutol nga mga uhay* nga nabilin sa mga mangangani?’ Buntag pa siya nagsugod sa pagpanghagdaw ug bag-o lang siya miadto sa payagpayag aron mopahulay kadiyot.”  Unya si Boaz miingon kang Ruth: “Paminaw anak ko. Ayaw na lag panghagdaw sa laing uma, ug ayawg palayo sa akong sulugoong mga babaye.+  Tan-awa kon asa sila mangani, ug uban nila. Akong giingnan ang akong sulugoong mga lalaki nga dili ka samokon. Kon uhawon ka, inom lang gikan sa mga banga sa tubig nga ilang kinalos.” 10  Niana siya miluhod ug miyukbo ug miingon: “Nganong maayo man ang imong pagtagad nako nga usa man ko ka langyaw?”+ 11  Si Boaz mitubag: “Nahibaloan nako ang tanan nimong gibuhat alang sa imong ugangan human mamatay ang imong bana ug nga ikaw mibiya sa imong amahan ug inahan ug sa imong yutang natawhan aron mopuyo uban sa katawhan nga wala nimo mailhi.+ 12  Hinaot gantihan ni Jehova ang imong gibuhat,+ ug hinaot hatagan kag hingpit nga suhol* ni Jehova nga Diyos sa Israel kay midangop ka ilalom sa iyang mga pako.”+ 13  Si Ruth miingon: “Hinaot padayon kang magpakitag kaayo kanako, akong agalon. Gihupay ko nimo ug gipasaligan* bisag dili ko usa sa imong mga sulugoon.” 14  Sa tingkaon na, giingnan ni Boaz si Ruth: “Dali ngari, pagkuhag tinapay ug ituslo kana sa aslom nga bino.” Busa siya milingkod tapad sa mga mangangani. Dayon gitunolan siya ni Boaz ug sinangag nga mga lugas. Siya mikaon ug nabusog, ug naa pa gyod siyay sobra. 15  Dihang mitindog siya aron manghagdaw,+ giingnan ni Boaz ang iyang sulugoong mga lalaki: “Pahagdawa siya bisan sa pinutol nga mga uhay,* ug ayaw siyag pugngi.+ 16  Kuhai usab ninyog uhay ang inyong mga binangan ug ibilin kana aron iyang mahagdaw, ug ayaw ninyo siyag badlonga.” 17  Busa nagpadayon siya sa pagpanghagdaw hangtod sa gabii.+ Paggiok niya sa iyang hinagdaw, miabot kinig mga usa ka epah* nga sebada. 18  Unya gidala niya kini ug siya miuli sa siyudad, ug nakita sa iyang ugangan ang iyang hinagdaw. Gikuha usab ni Ruth ang sobra sa iyang pagkaon dihang siya nabusog na ug gihatag kini kaniya.+ 19  Dayon ang iyang ugangan miingon kaniya: “Diin man ka nanghagdaw karong adlawa, ug kang kinsang uma? Hinaot panalanginan siya nga nagpakitag kaayo kanimo.”+ Busa giingnan niya ang iyang ugangan: “Nanghagdaw ko sa uma ni Boaz.” 20  Niana si Noemi miingon sa iyang binalaye: “Hinaot panalanginan siya ni Jehova, kinsa kanunayng nagpakitag maunongong gugma sa mga buhi ug mga patay.”+ Si Noemi midugang: “Paryente nato siya.+ Usa siya sa atong mga manlulukat.”*+ 21  Unya si Ruth nga Moabihanon miingon: “Giingnan usab ko niya, ‘Ayawg palayo sa akong mga sulugoon hangtod mahuman silag pangani.’”+ 22  Si Noemi miingon sa iyang binalaye: “Mas maayo, anak ko, nga mouban ka sa iyang sulugoong mga babaye kay basig samokon ka didto sa laing uma.” 23  Busa padayon siyang nakig-uban sa sulugoong mga babaye ni Boaz ug nanghagdaw hangtod nahuman ang pagpangani sa sebada+ ug sa trigo. Ug padayon siyang nagpuyo uban sa iyang ugangan.+

Mga Footnote

O posible, “sa mga binangan.”
O “bug-os nga ganti.”
Literal, “gisultihan ang kasingkasing.”
O posible, “sa mga binangan.”
Mga 22 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
O “paryente nga may katungod sa paglukat (pagtubos).”