Para sa mga Taga-Efeso 5:1-33

  • Hinlong sinultihan ug panggawi (1-5)

  • Pagkinabuhi ingong mga anak sa kahayag (6-14)

  • Pun-a ang kaugalingon sa espiritu (15-20)

    • Gamita ang panahon sa kinamaayohang paagi (16)

  • Tambag para sa bana ug asawa (21-33)

5  Busa sundoga ang Diyos,+ ingong minahal nga mga anak,  ug padayon sa pagpakitag gugma,+ sama nga ang Kristo nahigugma sab kanato*+ ug naghatag sa iyang kaugalingon para kanato* ingong humot nga halad para sa Diyos.+  Ang seksuwal nga imoralidad* ug ang tanang matang sa kahugawan o kahakog dili ninyo angayng hisgotan,+ kay dili kini angay sa mga balaan;+  apil niana ang makauulaw nga paggawi, binuang nga sinultihan, ug law-ay nga komedya+​—⁠mga butang nga dili angay⁠—​hinuon pagsulti mog mga pasalamat sa Diyos.+  Kay kamo nahibalo ug nakasabot pag-ayo nga walay tawong naghimog seksuwal nga imoralidad*+ o tawong hugaw o tawong hakog,+ sa ato pa tigsimbag idolo, ang may panulondon sa Gingharian sa Kristo ug sa Diyos.+  Ayaw mog palimbong sa way pulos nga mga pulong, kay tungod sa maong mga butang ang kasuko sa Diyos modangat sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon.  Busa ayaw ninyo himoa ang ilang ginahimo;*  kay kaniadto naa mo sa kangitngit, apan karon naa na mo sa kahayag+ maylabot sa Ginoo.+ Padayon mo sa pagkinabuhi ingong mga anak sa kahayag,  kay ang bunga sa kahayag naglangkob sa tanang matang sa pagkamaayo ug pagkamatarong ug kamatuoran.+ 10  Seguroa kanunay kon unsay dalawaton+ sa Ginoo; 11  ug hunong na sa pagpakig-ambit sa way pulos nga mga buhat nga iya sa kangitngit;+ hinuon, iyagyag kini.* 12  Kay ang mga butang nga sekreto nilang ginahimo makauulaw ganing isulti. 13  Karon ang tanang butang nga ginayagyag* nadayag pinaagi sa kahayag, kay ang tanang butang nga ginahimo mahayagan. 14  Mao nga gikaingon: “Mata na, ikaw nga natulog. Bangon gikan sa kamatayon,+ ug ang Kristo mosidlak kanimo.”+ 15  Busa pagbantay pag-ayo nga ang inyong paggawi dili sama sa dili maalamon kondili sa maalamong mga tawo, 16  nga gamiton ang inyong panahon sa kinamaayohang paagi,*+ tungod kay nagkinabuhi ta sa daotang mga adlaw. 17  Busa hunong na sa pagkadili-makataronganon, hinuon padayong sabta kon unsa ang kabubut-on ni Jehova.*+ 18  Dugang pa, ayaw mo paghuboghubog*+ kay motultol kini sa daotang mga buhat, hinuon pun-a pirme ang inyong kaugalingon sa balaang espiritu. 19  Awiti ang usag usa* ug mga salmo, mga pagdayeg sa Diyos, ug espirituwal nga mga awit, nga mag-awit+ nga kinasingkasing* kang Jehova,*+ 20  nga magpasalamat kanunay+ sa atong Diyos ug Amahan alang sa tanang butang sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+ 21  Magpasakop mo sa usag usa+ tungod sa inyong dakong pagtahod sa Kristo. 22  Ang mga asawa kinahanglang magpasakop sa ilang mga bana+ sama sa ilang pagpasakop sa Ginoo, 23  tungod kay ang bana maoy ulo sa iyang asawa+ sama nga ang Kristo maoy ulo sa kongregasyon,+ kay siya ang manluluwas niini nga lawas. 24  Sa pagkatinuod, sama nga ang kongregasyon nagpasakop sa Kristo, ang mga asawa angay sab nga magpasakop sa ilang mga bana sa tanang butang. 25  Mga bana, padayong higugmaa ang inyong mga asawa,+ sama nga ang Kristo nahigugma sa kongregasyon ug naghatag sa iyang kaugalingon alang niini,+ 26  aron iyang mabalaan kini, nga naghinlo niini pinaagi sa paghugas niini sa pulong sa Diyos,+ 27  aron sa iyang atubangan ang kongregasyon maayong tan-awon, walay buling o kunot o bisan unsang daot,+ hinuon kini balaan ug walay lama.+ 28  Sa samang paagi angayng higugmaon sa mga bana ang ilang mga asawa sama sa ilang kaugalingong lawas. Siya nga nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon, 29  kay wala gyoy tawo nga nagdumot sa iyang lawas,* apan nagpakaon ug nagpangga niini, sama sa ginahimo sa Kristo sa kongregasyon, 30  tungod kay kita mga parte sa iyang lawas.+ 31  “Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon* sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod.”+ 32  Importante kini nga sagradong tinago.+ Karon ako nagsulti bahin sa Kristo ug sa kongregasyon.+ 33  Hinuon, kinahanglang higugmaon sa matag usa ang iyang asawa+ sama sa iyang kaugalingon; sa laing bahin, ang asawa angay nga dunay dakong pagtahod sa iyang bana.+

Mga Footnote

O posible, “kaninyo.”
O posible, “kaninyo.”
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
O “ayaw mo pakig-uban nila.”
O “badlonga sila.”
O “ginabadlong.”
Literal, “nga paliton ang gitakdang panahon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “pagkahubog tungod sa bino.”
O posible, “ang inyong kaugalingon.”
O “sa inyong kasingkasing.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “unod.”
O “magpabilin.”