Para sa mga Taga-Efeso 2:1-22

  • Gibuhi uban sa Kristo (1-10)

  • Paril nga nagabulag gilumpag (11-22)

2  Dugang pa, kamo gibuhi sa Diyos bisag kamo mga patay tungod sa inyong kalapasan ug mga sala.+  Kamo kaniadto nagkinabuhi sumala sa sistema sa mga butang* niining kalibotana,+ nga nagsunod sa magmamando sa awtoridad sa hangin,+ ang espiritu+ nga nagalihok karon sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon.  Oo, kitang tanan kaniadto nagagawi sumala sa mga tinguha sa atong unod+ uban kanila, nga nagbuhat sa mga butang nga gipangandoy sa unod ug sa atong hunahuna,+ ug sukad sa pagkatawo kita takos* sa kasuko sa Diyos+ sama sa uban.  Apan ang Diyos maluluy-on kaayo,+ ug tungod sa iyang dakong gugma kanato,+  siya naghatag kanatog kinabuhi uban sa Kristo, bisan niadtong kita mga patay pa tungod sa kalapasan+​—⁠pinaagi sa dili hitupngang pagkamaayo* kamo giluwas.  Dugang pa, kita iyang gibuhi ug gipalingkod sa langitnong mga dapit nga nahiusa kang Kristo Jesus,+  aron sa umaabot nga mga sistema sa mga butang* ikapakita niya ang kadagaya sa iyang dili hitupngang pagkamaayo dihang himoon niya ang maayong mga butang para kanato nga nahiusa kang Kristo Jesus.  Pinaagi niining dili hitupngang pagkamaayo kamo giluwas tungod sa pagtuo,+ ug kini dili tungod sa inyong binuhatan; kini gasa sa Diyos.  Oo, dili kini tungod sa mga buhat,+ aron ang tawo walay rason nga manghambog. 10  Kay kita mga binuhat sa Diyos* ug gilalang+ nga nahiusa kang Kristo Jesus+ para sa maayong mga buhat, nga giandam daan sa Diyos nga atong subayon. 11  Busa hinumdomi nga kaniadto kamo, katawhan sa kanasoran, gitawag nga dili tinuli niadtong mga gituli sa mga tawo. 12  Niadtong panahona wala mo makaila sa Kristo, bulag sa nasod sa Israel, ug dili apil sa mga pakigsaad nga gibase sa saad sa Diyos;+ kamo walay paglaom ug wala makaila sa Diyos.+ 13  Apan karon nga kamo nahiusa kang Kristo Jesus, kamong nahilayo kaniadto nahiduol na pinaagi sa dugo sa Kristo. 14  Kay siya ang nagdala kanatog pakigdait,+ siya nga nag-usa sa duha ka grupo+ ug naglumpag sa paril nga nagbulag kanila.+ 15  Pinaagi sa iyang lawas* iyang giwala ang pagdumtanay, ang Balaod nga gilangkobag mga sugo ug mga mando, aron ang duha ka grupo nga nahiusa kaniya mahimo niyang usa ka bag-ong tawo+ ug aron magpahinabog pakigdait, 16  ug aron bug-os niyang mapasig-uli sa Diyos ang duha ka grupo ingong usa ka lawas pinaagi sa estaka sa pagsakit,*+ tungod kay iya nang giwala ang pagdumtanay+ pinaagi sa iyang kaugalingon. 17  Ug siya mianhi ug iyang gipahayag ang maayong balita sa pakigdait kaninyo nga layo sa Diyos ug niadtong duol Kaniya, 18  tungod kay pinaagi kaniya kita, ang duha ka grupo, makaduol sa Amahan pinaagi sa samang balaang espiritu. 19  Busa dili na mo mga estranyo ug mga langyaw+ kondili mga isigkalungsoranon+ sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Diyos,+ 20  ug kamo natukod sa pundasyon sa mga apostoles ug mga propeta,*+ samtang si Kristo Jesus mao ang batong pamag-ang* nga pundasyon.+ 21  Ang tibuok tinukod, nga nahiusa kaniya ug maayo kaayong pagkadugtong ang tanang parte niini,+ nagkadako aron mahimong balaang templo para kang Jehova.*+ 22  Kay nahiusa mo sa Kristo, kamo ug ang uban gihimo sa Diyos ingong balay nga iyang puy-an pinaagi sa iyang espiritu.+

Mga Footnote

O “sumala sa dalan nga gisubay.”
Literal, “mga anak.”
Tan-awa sa Glossary.
O “umaabot nga panahon.” Tan-awa sa Glossary.
O “mga produkto sa Iyang buhat.”
Literal, “unod.”
Tan-awa sa Glossary.
O “manalagna.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.