Laktaw ngadto sa video

Pisikal ug Mental nga Kahimsog

Himsog nga Pagkinabuhi

Ang Hunahuna sa Bibliya Bahin sa Panglawas

Sayra kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa sakit ug sa pagpanambal.

Mga Paagi sa Pagpahimsog

Lima ka paagi sa pagpahimsog sa panglawas.

Sakit—Kon Unsay Himoon Aron Kini Malikayan

Adlaw-adlaw ang imong lawas nakigkombate sa mga kaaway nga dili makita ug mamatikdan apan mahimong makamatay.

Ang Tinamdan Dako ug Epekto!

Ang mga prinsipyo ba sa Bibliya makatabang kanimo nga mahimong mas malipayon?

Mas Maayong Kinabuhi​—Emosyon

Makabenepisyo ta kon makamao tang mokontrol sa atong emosyon.

Ang Dalan sa Kalipay​—Maayog Panglawas ug Malahutayon

Kon nagkaluya na ang atong panglawas, nagpasabot ba na nga dili na ta magmalipayon?

Ayawg Palimbong sa Dili Tinuod nga Impormasyon

Nagkadaghan ang dili tukma nga balita, sayop nga report, ug mga conspiracy theory, ug posible kining makadaot nimo.

Pito ka Sekreto Alang sa Luwas ug Makapahimsog nga Pagkaon

Ang kinabuhi usa ka regalo, ug atong ikapakita nga ato ning gipabilhan pinaagi sa pag-atiman sa atong panglawas ug nianang sa atong pamilya. Sayra kon sa unsang paagi mahimo nimo kana.

Unsaon Nako Pagpaniwang?

Kon kinahanglan kang magpaniwang, ayaw pagpokus sa pagsunod ug espesipikong diyeta kondili usba ang imong naandang mga batasan nga dili makaayo sa panglawas.

Mga Batan-on Naghisgot Bahin sa Himsog nga Paagi sa Pagkinabuhi

Ikaw ba ganahan kaayog junk food ug dili hilig mag-ehersisyo? Sayra niini nga video kon unsay gihimo sa ubang batan-on sa pagbatog maayong panglawas.

Unsay Akong Himoon Aron Balanse ang Akong Pagkaon?

Kon ang usa dili mokaon ug sustansiyadong pagkaon sa batan-on pa, posibleng iya ning madala inigkahamtong niya. Maong mas maayo nga karon pa lang, maanad na ka sa pagkaon ug balanseng pagkaon.

Mas Maayong Kinabuhi​—Panglawas

Ang mga prinsipyo sa Bibliya nagdasig nga atimanon gyod nato ang atong panglawas.

Pagpakigbisog Batok sa Pagkahimong Tambok nga Batan-on

Basaha kon unsang simpleng kausaban ang gihimo sa usa ka hingaon ug junk-food ug milampos sa iyang paningkamot.

Malipayon Bisag Tigulang—Unsaon?

Unom ka sugyot sa Bibliya ang makatabang nimo sa pagpahiuyon niining bag-ong yugto sa kinabuhi.

Preskong Hangin ug Init sa Adlaw—Natural nga mga “Antibiotiko”?

Nakita sa modernong siyensiya nga tukma ang obserbasyon niadtong 1800.

Pagsagubang sa Sakit

Kon Unsay Imong Mahimo Dihang Kalit Kang Masakit

Unsang praktikal nga impormasyon sa Bibliya ang makatabang nimo dihang kalit kang masakit?

Kon May Laygay nga Sakit—Makatabang ba ang Bibliya?

Oo! Sayra ang tulo ka paagi nga makatabang nimo sa pagsagubang sa laygay nga sakit.

Kon Unsaon Pagtabang Niadtong Naay Problema sa Mental Health

Ang imong kaandam nga motabang dakog epekto sa imong higala nga dunay problema sa mental health.

May Pulos Pa Bang Mabuhi Dihang Naa Kay Grabeng Sakit?

Sayra kon sa unsang paagi nahupayan ang uban dihang duna silay grabeng sakit.

Unsay Imong Himoon Kon Duna Kay Sakit? (Bahin 1)

Upat ka batan-on nag-asoy kon unsay nakatabang kanila sa pagsagubang sa ilang sakit ug sa pagpabiling malipayon.

Unsay Imong Himoon Kon Duna Kay Sakit? (Bahin 2)

Basaha ang mga eksperyensiya sa mga batan-on nga nakakat-on sa pagsagubang sa grabeng mga sakit ug bisan pa niana positibo gihapog tinamdan.

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit? (Bahin 3)

Ang naagoman sa tulo ka batan-on makatabang kanimo sa pagsagubang.

Sa Unsang Paagi Maantos Nako ang Akong Kahimtang?

Nagsakit ba ka? Sayra kon giunsa sa upat ka batan-on pagsagubang ang ilang parehong mga kalisdanan.

“Wala Ko Maghunahuna Kanunay sa Akong Sakit”

Unsay nakatabang kang Elisa sa paglahutay ug sa dili paghunahuna kanunay sa iyang sakit?

Pagsagubang sa Pagkabaldado

Lig-on Bisag Luya

Usa ka babayeng masakiton ug nag-wheelchair ang nakabaton ug “gahom nga labaw sa kasarangan” tungod sa iyang pagtuo.

Kinabuhi sa Usa ka Buta

Mapausbaw ba sa buta ang iyang mga sentido sa pandungog, panimaho, ug panghikap?

Mga Mata ni Jairo—Iyang Paagi sa Pagsimba ug Pag-alagad sa Diyos

Bisag nag-antos sa kinagrabehang matang sa cerebral palsy, si Jairo dunay malipayon ug makahuloganong kinabuhi.

Ang Pag-alagad sa Diyos Maoy Iyang Tambal!

Si Onesmus natawo nga may osteogenesis imperfecta, o brittle bone disease. Sa unsang paagi siya nadasig sa mga saad sa Diyos diha sa Bibliya?

Nagkinabuhi nga Nagdepende sa Sentido sa Panghikap

Si James Ryan natawong amang ug nabuta. Unsay nakahatag kaniyag tinuod nga katuyoan sa kinabuhi?

Gihatagan Ko ni Jehova ug Labaw pa kay sa Angay Kanako

Nakaplagan ni Félix Alarcón ang tinuod nga kahulogan sa kinabuhi human siya maaksidente sa motor ug naparalisar gikan sa liog paubos.

Akong Nabatonan ang Paglaom Dihang Gikinahanglan Ko Kini

Sa nag-edad ug 20, si Miklós Aleksza naparalisar tungod sa usa ka aksidente. Sa unsang paagi ang Bibliya nakatabang kaniya sa pagkakitag tinuod nga paglaom alang sa mas maayong palaaboton?

Pag-atiman

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pag-atiman sa Tigulang nga mga Ginikanan?

Ang Bibliya dunay mga ehemplo sa matinumanong mga lalaki ug babaye nga nag-atiman sa ilang ginikanan. Naghatag pod nig praktikal nga tambag para sa mga tig-atiman.

Sa Dihang ang Imong Anak May Diperensiya

Tagda ang tulo ka hagit nga lagmit imong maatubang ug kon sa unsang paagi ang kaalam sa Bibliya makatabang.

Unsay Akong Buhaton Kon Masakit ang Akong Ginikanan?

Wala ka mag-inusara sa imong situwasyon. Nakaagi sab ana ang uban. Sayra kon unsay nakatabang sa duha ka batan-on.

Kon Gitagalan Na ang Kinabuhi sa usa ka Minahal

Unsaon paghupay ug pag-atiman sa mga membro sa pamilya ang ilang minahal sa kinabuhi nga dunay makamatayng sakit? Unsaon pagsagubang sa mga tig-atiman ang ilang kabalaka ug kaguol samtang mag-atiman sa ilang nasakit nga minahal?

Sa Dihang ang Imong Kapikas May Linaing mga Panginahanglan

Basaha ang tulo ka sugyot na makatabang sa magtiayon sa dihang ang kapikas grabeng masakit.

Mga Sakit ug mga Kahimtang

Paspas nga Pagdaghan sa Virus—Kon Unsay Imong Mahimo

Unsay imong himoon aron mapanalipdan ka sa pisikal, emosyonal, ug espirituwal dihang maapektohan ka sa paspas nga pagdaghan sa virus?

Ang Angay Nimong Masayran Bahin sa Sakit sa Pangisip

Siyam ka paagi nga makatabang nimo sa pagsagubang sa sakit sa pangisip.

Anemia—Hinungdan, Simtoma, ug Tambal

Unsa ang anemia? Kini ba malikayan o matambalan?

Diabetes—Mahimo ba Kining Malikayan?

Mga 90% niadtong dunay prediabetes wala mahibalo nga sila duna niini.

Kon Unsay Angay Nimong Mahibaloan Bahin sa Patol

Sayra ang pipila ka impormasyon bahin niining sakita nga nasaypan pagsabot sa uban.

Sakit sa Lagos—Nameligro Ka ba Niini?

Ang sakit sa lagos komon. Unsay hinungdan niini? Unsaon nimo pagkahibalo nga duna ka niining sakita? Ug sa unsang paagi imong malikayan kining sakita?

Alerdyik sa Pagkaon ug Pagkadili-Mahilisan—Unsay Kalainan?

Peligroso ba ang padayagnos sa kaugalingon?

Ang Angay Nimong Mahibaloan Bahin sa Malarya

Mapanalipdan nimo ang imong kaugalingon kon ikaw nagpuyo sa lugar diin kaylap ang malarya o nagplanong moadto didto.

Pagsagubang sa Kalisdanan Dihang Magmenopos

Ang pagmenopos mas daling masagubang kon ikaw ug ang imong pamilya nakasabot niini nga kahimtang.

Depresyon

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Depresyon?

Sayra kon nganong dunay nag-antos ug depresyon ug kon sa unsang paagi makatabang ang Bibliya.

Nganong Angay Kang Magpabiling Buhi?

Nganong makahunahuna ang usa ka tawo nga higala ang kamatayon?

Dihang Mobati Ka nga Dili Na Nimo Kaya

Bisag unsa pay kalisdanan, may pulos gihapong mabuhi.

Depresyon sa mga Tin-edyer—Ngano? Unsay Makatabang?

Sayra ang mga ilhanan, simtomas, ug posibleng hinungdan. Susiha kon unsay mahimo sa pamilya ug sa uban sa pagtabang.

Sa Unsang Paagi Malikayan Nako ang Pagkanegatibo?

Makabaton kag positibong panghunahuna kon imong sundon kini nga mga sugyot.

Nagkadaghang Problema sa Mental Health sa mga Tin-edyer—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya naghatag ug praktikal nga tabang para sa mga tin-edyer nga naay problema sa mental health.

Nganong Magsamad Ko sa Akong Lawas?

Ang pagsamad sa lawas problema sa daghang batan-on. Kon ginahimo nimo kini, sa unsang paagi makapangayo kag tabang?

Unsay Akong Buhaton Kon Ma-depress Ko?

Mga pamaagi nga makatabang aron maulian ka.

Makatabang ba ang Bibliya Kon Maguol Ko?

Dunay tulo ka butang nga dagayang ihatag sa Diyos sa pagtabang kanato nga masagubang ang kaguol.

Gusto na Kong Mamatay—Kon Maghunahuna Kog Hikog Makatabang ba Nako ang Bibliya?

Unsang praktikal nga tambag ang gihatag sa Bibliya niadtong gustong mamatay?

Kabalaka ug Stress

Kon Unsaon nga Dili Sobrang Mabalaka

Unsang praktikal nga mga sugyot ug mga teksto sa Bibliya ang makatabang nimo nga dili sobrang mabalaka?

Dihang Mabalaka ang mga Lalaki—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Nagkadaghan ang nabalaka pag-ayo niining kuyaw ug lisod nga mga panahon. Kon duna kay grabeng gikabalak-an, makatabang ba nimo ang Bibliya?

Kon sa Unsang Paagi Magmalipayon Bisag Nag-inusara

Dihang nag-inusara ka, morag imposible nga makabaton kag paglaom, kalipay, ug katagbawan—pero dili nâ tinuod.

Kon Unsaon Pagsagubang ang Pandemic Fatigue

Kon dili ta magbantay, posibleng anam-anam tang mawad-ag gana nga buhaton ang mga butang nga makatabang sa paglikay sa COVID-19.

Kon Unsay Himoon Dihang Ma-stress

Sayra ang pipila ka praktikal nga prinsipyo nga makatabang nimo nga makaya ang stress ug mamenosan kini.

Unsaon Nako Pag-atubang ang Kabalaka?

Unom ka paagi nga imong mahimo kon ang kabalaka nakadaot na kanimo imbes makatabang kanimo.

Ang Bibliya ba Makatabang Nimo nga Dili Sobrang Mabalaka?

Bahin na sa atong kinabuhi ang mga kabalaka. Posible ba ning mawala?

Ang Giingon sa Bibliya Bahin sa Kabalaka

Ang hustong kabalaka makaayo; ang sayop nga kabalaka makadaot. Unsaon nimo pag-atubang kini nga malamposon?

Tensiyon—Mga Paagi sa Pagdumala Niini

Praktikal nga mga sugyot gikan sa Bibliya nga makatabang kanimo sa pagdumala sa tensiyon nga gipahinabo sa upat ka komon nga hinungdan.

Ang Problema: Daghan Kaayong Buluhaton

Kon imong akop-akopon pagtrabaho ang tanan, sa ngadtongadto basig wala na kay mahuman nga bisag unsa. Unsay imong himoon aron dili kaayo ka ma-stress?

Unsay Akong Himoon Aron Dili Ko Ma-burnout?

Nganong mahitabo ni? Hapit na ba kang ma-burnout? Kon oo, unsay imong mahimo aron malikayan ni?

Kon ang Imong Dalagita Tensiyonado

Daghang dalagita matensiyon tungod sa mga kausaban nga ilang ginaagoman. Sa unsang paagi ang mga ginikanan makatabang kanila sa pagsagubang sa tensiyon?

Unsay Akong Himoon sa Pagsagubang sa Tensiyon?

Sayra ang pangunang mga hinungdan sa tensiyon ug kon unsay imong mahimo sa pagsagubang niana.

Perfectionist ba Ko?

Unsay kalainan sa pagpaningkamot nga mahimo ang imong pinakamaayo ug sa pagpaningkamot nga mahimo ang imposibleng butang?

Kon Unsaon Pag-atubang sa Kausaban

Ang kausaban dili kalikayan. Sayra ang gihimo sa ubang batan-on kinsa milampos sa pag-atubang sa mga kausaban.

Pagsagubang sa Pagbati nga Walay Kasegurohan

Tulo ka paagi nga makatabang aron mobati kag kasegurohan.

Medikal nga Pag-atiman

Magpatambal ba ang Usa ka Kristohanon?

Hinungdanon ba sa Diyos kon unsang matanga sa pagtambal ang atong pilion?

Dihang ang Imong Minahal Magsakit

Ang pagpakonsultag doktor ug pagpaospital makapabalaka kaayo. Unsaon nimo pagtabang sa imong higala o paryente aron iyang masagubang ang lisod nga situwasyon?

Mga Kapuli sa Pag-abonog Dugo

Basaha kon unsay giingon sa mga espesyalista gikan sa kapin sa 40 ka nasod bahin sa mga kapuli sa pag-abonog dugo.

Kon Unsay Giingon Karon sa mga Doktor Bahin sa Pag-abonog Dugo

Gisaway ang mga Saksi ni Jehova kay sila dili magpaabonog dugo. Unsay panghunahuna sa pipila ka doktor sa among baroganan bahin sa dugo?

Mga Pasyenteng Saksi Mas Daling Maulian

Sumala sa mga report, ang mga pasyente nga dili magpaabonog dugo mas daling maulian ug dili magdugay sa ospital.