Ecclesiastes 4:1-16

  • Pagdaogdaog mas grabe kay sa kamatayon (1-3)

  • Balanseng panghunahuna bahin sa trabaho (4-6)

  • Bili sa usa ka higala (7-12)

    • Duha mas maayo kay sa usa (9)

  • Kawang ang kinabuhi sa magmamando (13-16)

4  Giliso na usab nako ang akong pagtagad ngadto sa mga buhat sa pagdaogdaog ilalom sa adlaw. Akong nakita ang mga luha sa mga dinaogdaog, ug walay mihupay kanila.+ Ug ang mga nagdaogdaog kanila dunay gahom, ug walay mihupay kanila.  Ug giisip nako nga mas maayo pa kadtong namatay na kay sa niadtong buhi pa.+  Ug mas maayo pa kay kanila ang usa nga wala pa matawo,+ nga wala makakita sa makapaguol nga mga buhat ilalom sa adlaw.+  Ug nakita nako kon unsa ka dako ang paningkamot* sa mga tawo ug ang ilang tinguha nga mahanas tungod sa pag-indigay;+ kini usab kawang, samag paggukod sa hangin.  Ang hungog nangiyugpos samtang nagkadaot ang iyang kaugalingon.*+  Mas maayo pa ang usa ka hakop nga pahulay kay sa duha ka hakop nga kahago ug paggukod sa hangin.+  Giliso nako ang akong pagtagad sa lain pang kawang nga butang ilalom sa adlaw:  Dunay usa ka tawo nga nag-inusara, walay kauban; wala siyay anak o igsoon, apan walay kataposan ang tanan niyang paghago. Ang iyang mga mata dili matagbaw sa bahandi.+ Apan mangutana ba siya sa iyang kaugalingon, ‘Alang kang kinsa ko naghago ug alang kang kinsa nga akong gihikawan ang akong kaugalingon ug maayong mga butang’?+ Kini usab kawang ug makapaguol nga buluhaton.+  Ang duha mas maayo kay sa usa+ kay sila dunay maayong ganti* sa ilang paghago. 10  Kay kon ang usa kanila matumba, ang usa makabangon sa iyang kauban. Apan unsay mahitabo sa usa nga natumba kon walay magbangon kaniya? 11  Dugang pa, kon ang duha magtapad ug higda, sila mobatig kainit, apan sa unsang paagi mobatig kainit ang nag-inusara? 12  Ug ang nag-inusara mahimong mabuntog sa usa ka tawo, apan ang duha nga magkauban makabarog batok kaniya. Ug ang tulo ka bakukon nga pisi dili daling mabugto. 13  Mas maayo pa ang bata nga kabos apan maalamon kay sa tigulang nga hari apan hungog,+ nga dili na mamati ug tambag.+ 14  Kay siya* migula sa bilanggoan aron mahimong hari,+ bisan tuod natawo siya nga kabos diha sa gingharian.+ 15  Akong gihatagag pagtagad ang tanang buhi nga naglakaw ilalom sa adlaw, ingon man kon unsay nahitabo sa batan-ong manununod nga mipuli sa hari. 16  Bisag daghan kaayo ang nagpaluyo kaniya, kadtong mangabot sa ulahi dili malipay kaniya.+ Kini usab kawang, samag paggukod sa hangin.

Mga Footnote

O “paghago.”
Literal, “ug nagkaon sa iyang kaugalingong unod.”
O “makadawat ug mas dakong kaayohan.”
Lagmit nagtumong sa maalamong bata.