Ecclesiastes 11:1-10

  • Pahimusli ang kahigayonan (1-8)

    • Ilabay ang imong tinapay sa katubigan (1)

    • Pagpugas ug binhi gikan sa buntag hangtod sa gabii (6)

  • Pahimusli ang pagkabatan-on sa maalamong paagi (9, 10)

11  Ilabay ang imong tinapay sa katubigan,+ kay human sa daghang adlaw imo ra kining makaplagan pag-usab.+  Hatagig bahin ang pito o bisan ang walo,+ kay wala ka mahibalo kon unsang katalagman ang mahitabo sa yuta.  Kon ang mga panganod mapunog tubig, kini magpabundak ug ulan sa yuta; ug kon ang usa ka kahoy matumba sa habagatan o sa amihanan, sa dapit diin ang kahoy matumba didto kini mahimutang.  Ang usa nga magbantay sa hangin dili makapugas ug binhi, ug ang usa nga magtan-aw sa mga panganod dili makaani.+  Sama nga wala ka mahibalo kon sa unsang paagi naglihok ang espiritu diha sa mga bukog sa bata sulod sa tagoangkan sa usa ka babaye,+ wala usab ka mahibalo sa mga buhat sa matuod nga Diyos, kinsa nagbuhat sa tanang butang.+  Sa buntag ipugas ang imong binhi ug ayaw papahulaya ang imong kamot hangtod sa gabii;+ kay wala ka masayod kon hain niini ang magmalamposon, kini ba o kadto, o kaha parehas kining motubo.  Ang kahayag tam-is, ug maayo alang sa mga mata ang pagtan-aw sa adlaw.  Kay kon ang usa ka tawo mabuhi sulod sa daghang katuigan, angay niyang pahimuslan kanang tanan.+ Apan angay niyang hinumdoman nga ang mga adlaw sa kangitngit mahimong daghan; ang tanang moabot kawang.+  Paglipay, Oh batan-on, samtang batan-on pa ka, ug lipaya ang imong kasingkasing sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on. Subaya ang mga dalan sa imong kasingkasing ug adto kon asa ka tultolan sa imong mga mata; apan hibaloi nga ang matuod nga Diyos maghukom kanimo* tungod niining tanan.+ 10  Busa kuhaa ang mga kabalaka sa imong kasingkasing, ug likayi ang mga butang nga makadaot sa imong lawas,* kay ang pagkabatan-on ug ang kinabaskogang yugto sa kinabuhi kawang.+

Mga Footnote

O “nga manubag ka sa matuod nga Diyos.”
Literal, “unod.”