Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagpakighigala?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagpakighigala?

Tubag sa Bibliya

 Ang maayong mga amigo o amiga makapalipay nato ug makatabang nga molampos ta. Makatabang pod sila nato nga mahimong mas maayong mga tawo.—Proverbio 27:17.

 Pero ang Bibliya nag-ingon nga importante nga pilion natog maayo ang atong mga higala. Nagpasidaan ni sa mga resulta kon mopili tag dili maayong mga higala. (Proverbio 13:20; 1 Corinto 15:33) Ang ingon ana nga mga higala makaimpluwensiya nato sa paghimog dili maayong mga desisyon o makadaot sa atong maayong mga kinaiya o pamatasan.

Niining artikuloha

 Unsa ang maayong higala?

 Ang Bibliya nagtudlo nga kon gusto tang makakitag maayong mga higala, dili ta magbase sa kon kinsa ray parehas natog hilig o hobby. Pananglitan, ang Salmo 119:63 nag-ingon: “Higala ko sa tanang nahadlok nimo a ug niadtong mga nagtuman sa imong mga sugo.” Matikdi nga kini nga magsusulat sa Bibliya miingon nga ang iyang gipili nga mga higala mao kadtong mga tawo nga naningkamot nga mapalipay ang Diyos ug nagsunod sa Iyang mga sukdanan.

 Gisulti pod sa Bibliya kon unsay mga kinaiya sa maayong higala. Pananglitan:

  •   “Ang tinuod nga higala magpakitag gugma sa tanang panahon ug siya igsoon nga masaligan panahon sa kalisdanan.”—Proverbio 17:17.

  •   “Naay magkauban nga magdinaotay, apan naay higala nga mounong labaw pa sa igsoon.”—Proverbio 18:24.

 Kini nga mga teksto nagtudlo nga ang maayong higala maunongon, mahigugmaon, buotan, ug mahinatagon. Ang tinuod nga higala mounong nato sa kalipay ug sa kasakit. Dili pod siya magduhaduha sa pagsulti kon naa tay ginahimo nga dili maayo o sa pagpasidaan nato kon sayop ang desisyon nga atong himoon.—Proverbio 27:6, 9.

 Kon bahin sa pagpakighigala, kinsay maayong mga ehemplo diha sa Bibliya?

 Ang Bibliya naay mga pananglitan niadtong mga tawo nga nagkasuod bisag lainlain silag edad, kahimtang sa kinabuhi, kultura, ug awtoridad. Niay tulo ka pananglitan.

  •   Si Ruth ug Noemi. Si Ruth umagad ni Noemi, ug tingali dakog diperensiya ang ilang edad. Lainlain pod silag kultura. Pero suod kaayo sila.—Ruth 1:16.

  •   Si David ug Jonatan. Bisag mga 30 ka tuig nga magulang si Jonatan kang David, ang Bibliya nag-ingon nga sila “nahimong suod nga managhigala.”—1 Samuel 18:1.

  •   Si Jesus ug ang iyang mga apostoles. Si Jesus labaw kay sa iyang mga apostoles, kay siya ang ilang magtutudlo ug agalon. (Juan 13:13) Pero wala siya maghunahuna nga dili sila puwedeng makighigala niya. Gani, suod si Jesus niadtong naningkamot nga mosunod sa iyang mga gitudlo. Siya miingon: “Gitawag mo nakong mga higala, kay akong gipahibalo kaninyo ang tanan nga akong nadungog sa akong Amahan.”—Juan 15:14, 15.

 Puwede ba tang mahimong higala sa Diyos?

 Oo, ang mga tawo puwedeng mahimong higala sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon: “Makigsuod Siya sa matul-id.” (Proverbio 3:32) Sa ato pa, ang Diyos makighigala niadtong naningkamot nga mahimong maayo ug matinud-anon ug nagsunod sa iyang mga sukdanan sa husto ug sayop. Pananglitan, ang matinumanong si Abraham gitawag diha sa Bibliya nga higala sa Diyos.—2 Cronicas 20:7; Isaias 41:8; Santiago 2:23.

a Ang nag-una o nagsunod nga mga bersikulo nagpakita nga ang “nimo” dinhi nga teksto nagtumong sa Diyos.