Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Bulawanong Lagda?

Unsa ang Bulawanong Lagda?

Tubag sa Bibliya

 Ang terminong “Bulawanong Lagda” dili makita sa Bibliya. Pero mao ni pagtawag sa daghan sa lagda sa panggawi nga gitudlo ni Jesus. Sa iyang iladong Wali sa Bukid, si Jesus miingon: “Buhata sa uban ang tanan nga gusto ninyong buhaton nila kaninyo.”—Mateo 7:12; Lucas 6:31.

 Unsay kahulogan sa Bulawanong Lagda?

 Ang Bulawanong Lagda nagdasig nato nga trataron ang uban sa paagi nga gusto natong trataron ta. Pananglitan, daghan ang ganahan kon sila tahoron, pakitaag kaayo, ug mahalon sa uban. Busa angay lang nga ato pod nang ‘buhaton sa uban.’—Lucas 6:31.

 Nganong mapuslanon ang Bulawanong Lagda?

 Ang Bulawanong Lagda mapadapat sa halos tanang situwasyon. Pananglitan, kini . . .

 Ang Bulawanong Lagda mao sab ang prinsipyo nga makita diha sa dakong bahin sa gitawag sa kadaghanan ug Daang Tugon. Kini nga lagda nga gihatag ni Jesus mao “ang gitudlo sa Balaod [ang unang lima ka basahon sa Bibliya] ug sa basahon sa mga Propeta [ang basahon sa mga tagna].” (Mateo 7:12) Sa laing pagkasulti, gipakita sa Bulawanong Lagda ang pangunang prinsipyo nga naa sa Daang Tugon: ang gugma sa isigkatawo.—Roma 13:8-10.

 Ang Bulawanong Lagda ba nagpasabot nga mohatag ka aron naa kay madawat?

 Wala. Ang pangunang gipasiugda sa Bulawanong Lagda mao ang paghatag. Sa dihang gisulti ni Jesus ang Bulawanong Lagda, iyang gihisgotan kon unsaon nato pagtratar dili lang ang mga tawo sa katibuk-an, kondili bisan ang atong mga kaaway. (Lucas 6:27-31, 35) Busa, ang Bulawanong Lagda nagdasig kanato sa paghimog maayo ngadto sa tanan.

 Unsaon nimo pagpadapat ang Bulawanong Lagda?

  1.  1. Maniid. Maniid sa imong palibot. Pananglitan, nakita nimo nga naay naglisod pagdala sa iyang mga pinalit, nabalitaan nimo nga duna kay silingan nga naospital, o namatikdan nimo nga ang imong kauban sa trabaho naguol. Kon ‘magtan-aw [ka] sa kaayohan sa uban,’ posibleng makakita kag mga kahigayonan sa pagtabang pinaagi sa pulong o sa buhat.—Filipos 2:4.

  2.  2. Magpakitag empatiya. Ibutang ang imong kaugalingon sa kahimtang sa laing tawo. Unsay imong bation kon naa ka sa samang situwasyon? (Roma 12:15) Kon maningkamot ka nga masabtan ang gibati sa uban, posibleng mapalihok ka sa pagtabang kanila.

  3.  3. Magpailin-ilin. Hinumdomi nga lainlain ang matag usa kanato. Ang gusto sa uban nga buhaton ngadto kanila lahi tingali sa gusto nimong buhaton nganha kanimo. Busa, sa daghang butang nga puwede nimong buhaton, himoa kon unsay gusto nila.—1 Corinto 10:24.