Sulat Para sa mga Taga-Colosas 3:1-25

  • Daan ug bag-ong personalidad (1-17)

    • Patya ang mga parte sa lawas (5)

    • Gugma, hingpit nga bugkos sa panaghiusa (14)

  • Tambag para sa panimalay (18-25)

3  Apan kon kamo gibanhaw uban sa Kristo,+ padayong pangitaa ang mga butang sa itaas, diin ang Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Diyos.+  Padayong isentro ang inyong hunahuna sa mga butang sa itaas,+ dili sa mga butang sa yuta.+  Kay kamo namatay, ug ang inyong kinabuhi naa sa kamot sa Kristo nga nahiusa sa Diyos.  Dihang ang Kristo, nga maoy atong kinabuhi,+ ipadayag na, kamo sab ipadayag uban kaniya sa himaya.+  Busa, patya ang mga parte sa inyong lawas+ maylabot sa seksuwal nga imoralidad,* kahugawan, pagpatuyang sa gana sa sekso,+ makadaot nga tinguha, ug kahakog, nga maoy idolatriya.  Tungod sa maong mga butang moabot ang kasuko sa Diyos.  Kaniadto mao sab nay inyong pagkinabuhi.*+  Apan karon kinahanglang isalikway ninyo kining tanan: kapungot, kasuko, pagkadaotan,+ sakit nga sinultihan,+ ug law-ayng sinultihan+ sa inyong baba.  Ayaw mo pamakak sa usag usa.+ Hukasa ang daang personalidad*+ apil ang mga buhat niini, 10  ug isul-ob ang bag-ong personalidad,+ nga pinaagi sa tukmang kahibalo ginabag-o sumala sa larawan sa Diyos nga naghimo niini,+ 11  diin walay Grego o Hudiyo, tinuli o dili tinuli, langyaw, Sityanhon,* ulipon, o gawasnon; hinunoa ang Kristo mao ang tanan ug naa sa tanan.+ 12  Busa ingong mga pinili sa Diyos,+ balaan ug hinigugma, isul-ob ninyo ang mabinationg pagmahal,+ pagkamaayo, pagkamapaubsanon,*+ kalumo,+ ug pailob.+ 13  Padayon sa pagpailob sa usag usa ug kinasingkasing nga magpinasayloay+ kon ang usa dunay reklamo batok sa lain.+ Sama nga si Jehova* kinasingkasing nga nagpasaylo kaninyo, kinahanglang buhaton sab ninyo kana.+ 14  Apan gawas niining tanan, isul-ob ang gugma,+ kay kini ang hingpit nga bugkos sa panaghiusa.+ 15  Dugang pa, tugoti ang kalinaw sa Kristo sa paggahom* sa inyong kasingkasing,+ kay kamo gitawag sa Diyos niana nga kalinaw aron mahimong usa ka lawas. Ug ipakita nga mapasalamaton mo. 16  Papuy-a diha kaninyo ang pulong sa Kristo apil ang tanang kaalam niini. Padayon sa pagtudlo ug sa pagdasig* sa usag usa pinaagig mga salmo,+ mga pagdayeg sa Diyos, mga awit sa pagsimba nga giawit nga mapasalamaton, ug pag-awit nga kinasingkasing kang Jehova.*+ 17  Bisan unsay inyong isulti o buhaton, buhata ang tanan sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga magpasalamat sa Diyos nga Amahan pinaagi kaniya.+ 18  Kamong mga asawa, pasakop mo sa inyong mga bana,+ kay kini ang angayng himoon sa mga sumusunod sa Ginoo. 19  Kamong mga bana, padayong higugmaa ang inyong mga asawa+ ug ayaw kasuko pag-ayo kanila.+ 20  Kamong mga anak, magmasinugtanon mo sa inyong ginikanan sa tanang butang,+ kay makapalipay kini sa Ginoo. 21  Kamong mga amahan, ayaw palagota ang inyong mga anak,+ aron dili sila maluya. 22  Kamong mga ulipon, magmasinugtanon mo sa inyong mga agalon dinhi sa yuta,+ dili lang dihang nagtan-aw sila ninyo aron pahimut-an ang mga tawo, kondili kinasingkasing, nga may kahadlok kang Jehova.* 23  Bisan unsay inyong ginabuhat, buhata kini nga tibuok kalag* nga samag para kang Jehova,*+ ug dili para sa mga tawo, 24  kay nahibalo mo nga gikan kang Jehova* ang madawat ninyong panulondon ingong ganti.+ Magpaulipon mo sa Agalon, ang Kristo. 25  Segurado nga ang naghimog sayop silotan tungod sa sayop nga iyang gibuhat,+ ug ang Diyos walay pagpihigpihig.+

Mga Footnote

Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
O “ginahimo.”
Literal, “tawo.”
Nagtumong sa tawong dili sibilisado.
O “mapaubsanong hunahuna.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “pagkontrol.”
O “pag-awhag.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.