Para sa mga Taga-Roma 12:1-21

  • Ipresentar ang lawas ingong halad nga buhi (1, 2)

  • Magkalahig gasa apan usa ra ka lawas (3-8)

  • Tambag bahin sa tinuod nga Kristohanong pagkinabuhi (9-21)

12  Busa mga igsoon, ako naghangyo kaninyo pinaagi sa kaluoy sa atong Diyos nga ipresentar ang inyong lawas+ ingong halad nga buhi, balaan+ ug dalawaton sa Diyos, usa ka sagradong pag-alagad uban sa inyong gahom sa pagpangatarongan.+  Ug hunong na sa pagpaimpluwensiya* niini nga sistema sa mga butang,* kondili pag-usab mo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna,+ aron mapamatud-an ninyo sa inyong kaugalingon+ ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubut-on sa Diyos.  Kay pinaagi sa dili hitupngang pagkamaayo* nga gihatag kanako, sultihan ta mo nga dili maghunahuna nga importante kaayo mo,+ kondili magbaton ug maayong panghunahuna, sumala sa pagtuo nga gihatag* sa Diyos sa matag usa kaninyo.+  Kay sama nga ang atong lawas daghag parte,+ apan kini nga mga parte dili parehas ug kagamitan,  kita pod, bisan tuod daghan, usa ra ka lawas nga nahiusa sa Kristo, apan ingong mga indibiduwal nagdepende ta sa usag usa.+  Busa, kay kita may mga gasa nga magkalahi sumala sa dili hitupngang pagkamaayo nga gihatag kanato,+ kon kini pagpanagna, managna ta sumala sa pagtuo nga gihatag kanato;  o kon kini pagministeryo, tumanon nato kini nga ministeryo; o siya nga nagatudlo, pasagdi siyang motudlo;+  o siya nga nagadasig,* pasagdi siyang mohatag ug pagdasig;*+ siya nga nagapanghatag,* pasagdi siyang magmahinatagon;+ siya nga nagadumala,* pasagdi siya nga himoon kining madasigon;*+ siya nga nagapakitag kaluoy, pasagdi siya nga buhaton kining malipayon.+  Ang inyong gugma kinahanglang tinuod.*+ Dumti pag-ayo ang daotan,+ ug buhata gyod ang maayo. 10  Pagminahalay mo nga samag magsoon. Manguna sa pagpasidungog sa usag usa.+ 11  Magmakugihon,* dili magtinapolan.*+ Magmadasigon pinaagi sa balaang espiritu.+ Magpaulipon kang Jehova.*+ 12  Paglipay tungod sa paglaom. Lahutay sa kasakitan.+ Ayawg hunong sa pag-ampo.+ 13  Tabangi ang mga igsoon* sumala sa ilang panginahanglan.+ Batasana ang pagkamaabiabihon.+ 14  Padayon sa paghangyog panalangin para nila nga nagalutos,+ ug ayawg panunglo.+ 15  Paglipay uban sa mga naglipay; hilak uban sa mga naghilak. 16  Isipa ang uban sama sa pag-isip ninyo sa inyong kaugalingon; magmapainubsanon mo, dili mapahitas-on.+ Ayaw paghunahuna nga maalamon kaayo mo.+ 17  Kon himoan kag daotan, ayawg balos ug daotan.+ Hunahunaa kon unsay maayo sa panglantaw* sa tanang tawo. 18  Kon posible, kutob sa mahimo, pakigdait mo sa tanang tawo.+ 19  Ayaw mog panimalos, minahal nga mga igsoon, hinuon pasagdi ang Diyos nga magpakita sa iyang kasuko;+ kay nahisulat: “‘Akoa ang panimalos; baslan nako sila,’ nag-ingon si Jehova.”*+ 20  Apan “kon ang imong kaaway gigutom, pakan-a siya; kon siya giuhaw, hatagi siyag mainom; kay sa pagbuhat niini nagpundok kag mga baga sa iyang ulo.”*+ 21  Ayaw padaog sa daotan, kondili padayong daoga ang daotan pinaagi sa maayo.+

Mga Footnote

O “pagpaumol.”
O “niining panahona.” Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
O “giapod-apod.”
O “nanambag.”
O “manambag.”
O “nag-apod-apod.”
O “nagapanguna.”
O “makugihon.”
O “dili pakaaron-ingnon.”
O “Magmadasigon.”
O “Ayaw paglangaylangay sa inyong buluhaton.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “mga balaan.”
O “panan-aw.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Nagpasabot nga malukmay ang tawo ug matunaw ang iyang pagkagahi.