Laktaw ngadto sa video

Kinsa si Maria Magdalena?

Kinsa si Maria Magdalena?

Tubag sa Bibliya

 Si Maria Magdalena maoy matinumanong sumusunod ni Jesu-Kristo. Ang iyang ngalang Magdalena lagmit nagtumong sa lungsod sa Magdala (posibleng Magadan), nga duol sa Dagat sa Galilea. Tingali, mipuyo siya nianang dapita kaniadto.

 Si Maria Magdalena usa sa kababayen-an nga mibiyahe uban kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an ug nagtagana sa ilang materyal nga panginahanglan. (Lucas 8:1-3) Nakasaksi siya sa pagpatay kang Jesus, ug usa siya sa unang nakakita sa nabanhawng si Jesus.​—Marcos 15:40; Juan 20:11-18.

 Pampam ba si Maria Magdalena?

 Ang Bibliya wala mag-ingon nga pampam si Maria Magdalena. Ang giingon lang niini mao nga gipagulaan siya ni Jesus ug pito ka demonyo.​—Lucas 8:2.

 Diin gikan ang ideya nga pampam siya sa una? Gatosan ka tuig sa ulahi, may pipila nga nag-ingon nga siya kadtong wala nganling babaye (tingali usa ka pampam) nga naghumod sa tiil ni Jesus pinaagi sa iyang mga luha ug nagpahid niini pinaagi sa iyang buhok. (Lucas 7:36-38) Pero, walay basehanan niini nga ideya diha sa Bibliya.

 Si Maria Magdalena ba “apostol sa mga apostoles”?

 Dili. Ang Simbahang Katoliko nagtawag kang Maria nga “Sta. Maria Magdalena” ug “apostol sa mga apostoles” kay siyay unang nagbalita sa mga apostoles nga nabanhaw na si Jesus. (Juan 20:18) Pero wala to maghimo niya nga apostol. Ug wala tay mabasa sa Bibliya nga apostol siya.​—Lucas 6:12-16.

 Ang Bibliya nahuman pagsulat sa hapit nang matapos ang unang siglo C.E. Gatosan ka tuig sa ulahi, ang mga awtoridad sa simbahan midesisyon nga tawgon si Maria Magdalena ug “santa.” May mga sinulat sa katuigang 100-300 nga nag-ingon nga ang pipila ka apostoles ni Jesus nasina kang Maria. Pero kini nga mga sinulat dili bahin sa Bibliya. Kini hinimohimo lang ug wala ibase sa Bibliya.

 Si Maria Magdalena ba asawa ni Jesu-Kristo?

 Dili. Gani, giklaro sa Bibliya nga si Jesus wala magminyo. a