Laktaw ngadto sa video

Kanus-a Gisulat ang mga Asoy Bahin Kang Jesus?

Kanus-a Gisulat ang mga Asoy Bahin Kang Jesus?

Tubag sa Bibliya

 Bahin sa iyang rekord sa kinabuhi ni Jesus, si apostol Juan misulat: “Siya nga nakakita niini nagpamatuod, ug ang iyang pamatuod tinuod, ug kanang tawhana nahibalo nga siya mosulti sa tinuod nga mga butang, aron nga kamo usab motuo.”​—Juan 19:35.

 Ang usa ka rason nga kita makasalig sa mga asoy sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan mao nga kini gisulat samtang buhi pa ang mga nakasaksi sa maong mga hitabo. Sumala sa pipila ka reperensiya, ang Ebanghelyo ni Mateo gisulat walo lang ka tuig human mamatay si Kristo, buot ingnon, mga 41 C.E. Daghang eskolar ang miingon nga kini gisulat sa ulahi pa nga petsa, apan halos tanan nagkauyon nga ang tanang basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan gisulat sa unang siglo C.E.

 Ang mga tawo nga nakakita kang Jesus sa buhi pa siya sa Yuta ug nakasaksi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw makapamatuod nga tukma gayod ang mga asoy sa Ebanghelyo. Ug kon duna may sayop, dali ra usab nila kining makoreksiyonan. Si Propesor F. F. Bruce miingon: “Ang usa sa kinalig-onang mga argumento sa mga apostoles samtang nagsangyaw mao ang nahibaloan mismo sa mga tawo nga ilang sangyawan; sila dili lang moingon, ‘Kami nakasaksi niining mga butanga,’ kondili, ‘Sama usab sa inyong nahibaloan’ (Buhat 2:22).”