Tubag sa Bibliya

Kinahanglang moampo kita sa Diyos sa ngalan ni Jesus kay kini ang bugtong dalan nga giuyonan sa Diyos aron kita makaduol Kaniya. Si Jesus miingon: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 14:6) Giingnan usab ni Jesus ang iyang matinumanong mga apostoles: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Kon kamo mangayo sa Amahan sa bisan unsa kini iyang ihatag kaninyo sa akong ngalan.”—Juan 16:23.

Dugang mga rason kon nganong moampo sa ngalan ni Jesus

  • Atong gipasidunggan si Jesus ug ang iyang Amahan, si Jehova nga Diyos.—Filipos 2:9-11.

  • Atong gipakita nga gipabilhan nato ang kamatayon ni Jesus ingong tagana sa Diyos alang sa atong kaluwasan.—Mateo 20:28; Buhat 4:12.

  • Atong giila ang talagsaong papel ni Jesus ingong Tigpataliwala tali sa Diyos ug sa mga tawo.—Hebreohanon 7:25.

  • Atong gitamod ang pag-alagad ni Jesus ingong Hataas nga Saserdote nga makatabang nato sa pagbatog hinlong baroganan atubangan sa Diyos.—Hebreohanon 4:14-16.