Para sa mga Hebreohanon 4:1-16

  • Peligro nga dili makasulod sa kapahulayan sa Diyos (1-10)

  • Awhag nga mosulod sa kapahulayan sa Diyos (11-13)

    • Pulong sa Diyos buhi (12)

  • Jesus, ang labawng hataas nga saserdote (14-16)

4  Kay ang Diyos nagsaad nga puwede pang makasulod sa iyang kapahulayan, magbantay* ta aron walay usa nato nga isipong dili takos niana.+  Kay nadawat sab nato ang maayong balita,+ sama nila; apan wala sila makabenepisyo sa pulong nga ilang nadungog, kay dili sila samag pagtuo niadtong mga naminaw.  Kay kita nga dunay pagtuo makasulod niana nga kapahulayan, kay siya miingon: “Busa sa akong kasuko nanumpa ko, ‘Dili sila makasulod sa akong kapahulayan,’”+ bisan tuod ang iyang mga buhat natapos na dihang natukod ang kalibotan.+  Kay sa usa ka bahin sa Kasulatan, siya miingon bahin sa ikapitong adlaw: “Ug ang Diyos mipahulay sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang buhat,”+  ug sa nahisgotan na siya miingon: “Dili sila makasulod sa akong kapahulayan.”+  Busa, kay ang uban puwede pang makasulod niini, ug kadtong unang nakadungog sa maayong balita wala makasulod tungod sa pagkadili-masinugtanon,+  siya nagtakda pag-usab ug adlaw human sa taas kaayong panahon pinaagi sa pag-ingon diha sa salmo ni David, “Karong adlawa”; sumala sa gikaingon na, “Karong adlawa kon mamati mo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasingkasing.”+  Kay kon nadala sila ni Josue+ niana nga kapahulayan, ang Diyos dili na unta maghisgot sa ulahi ug laing adlaw.  Busa duna pay nagpabiling igpapahulay para sa katawhan sa Diyos.+ 10  Kay ang tawo nga nakasulod sa kapahulayan sa Diyos mipahulay sab sa iyang kaugalingong mga buhat, sama nga mipahulay ang Diyos sa iyang mga buhat.+ 11  Busa himoon nato ang atong maarangan nga makasulod niana nga kapahulayan, aron walay usa nga mosundog niana nga pagkadili-masinugtanon.+ 12  Kay ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan+ ug mas hait kay sa espada nga duhay sulab+ ug modulot bisan hangtod sa pagbahin sa kalag* ug sa espiritu,* ug sa mga lutahan ug sa utok sa bukog, ug makatugkad sa mga hunahuna ug mga intensiyon sa kasingkasing. 13  Ug walay linalang nga natago sa iyang panan-aw,+ apan ang tanang butang makita ug dayag sa mata niya, kang kinsa manubag kita.+ 14  Busa, kay kita dunay labaw nga hataas nga saserdote nga misulod sa kalangitan, si Jesus nga Anak sa Diyos,+ magpadayon ta sa pagpahayag sa atong pagtuo kaniya.+ 15  Kay ang atong hataas nga saserdote makasabot sa atong mga kahuyangan,+ kay siya nasulayan sa tanang paagi sama kanato, apan walay sala.+ 16  Busa moduol ta sa trono sa dili hitupngang pagkamaayo* nga may kagawasan sa pagsulti,+ aron kita makadawat ug kaluoy ug dili hitupngang pagkamaayo sa Diyos dihang manginahanglan tag tabang.

Mga Footnote

Literal, “mahadlok.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.