Para sa mga Hebreohanon 13:1-25

  • Hinapos nga mga tambag ug pangomosta (1-25)

    • Ayaw kalimti ang pagkamaabiabihon (2)

    • Angayng tahoron ang kaminyoon (4)

    • Sunda ang mga nanguna (7, 17)

    • Halad sa pagdayeg itanyag (15, 16)

13  Padayon mo sa pagpakitag inigsoong gugma.+  Ayaw kalimti ang pagkamaabiabihon,*+ kay pinaagi niini ang uban wala mahibalo nga nag-abiabi silag mga anghel.+  Hinumdomi silang mga binilanggo,*+ nga samag nabilanggo sab mo uban nila,+ ug kadtong mga gidaogdaog, kay kamo naa sab sa lawas.*  Angayng tahoron sa tanan ang kaminyoon, ug dili kini hugawan,+ kay hukman sa Diyos ang mga naghimog seksuwal nga imoralidad* ug ang mga mananapaw.+  Ayaw ninyog higugmaa ang kuwarta,+ hinuon magmakontento mo kon unsay naa ninyo.+ Kay siya nag-ingon: “Dili gyod ka nako biyaan, ug dili gyod ka nako talikdan.”+  Busa dili ta mahadlok, hinuon moingon ta: “Si Jehova* ang akong magtatabang; dili ko mahadlok. Unsay mabuhat sa tawo kanako?”+  Hinumdomi sila nga nanguna kaninyo,+ nga nagsulti sa pulong sa Diyos kaninyo, ug samtang palandongon ninyo ang resulta sa ilang panggawi, sundoga ang ilang pagtuo.+  Si Jesu-Kristo mao ra kaniadto, karon, ug hangtod sa hangtod.  Ayaw mo palimbong sa nagkadaiya ug lahi nga mga pagtulon-an, kay mas maayong palig-onon ang kasingkasing pinaagi sa dili hitupngang pagkamaayo* kay sa mga pagkaon,* kay kini walay ikahatag nga kaayohan niadtong naghatag ug sobrang importansiya niini.+ 10  Kita dunay halaran ug kadtong naghimog sagradong pag-alagad sa tolda walay awtoridad nga mokaon gikan niana.+ 11  Kay ang mga lawas sa mga hayop, nga ang dugo ginadala sa hataas nga saserdote ngadto sa balaang dapit ingong halad sa sala, ginasunog sa gawas sa kampo.+ 12  Busa si Jesus sab nag-antos sa gawas sa ganghaan*+ sa siyudad, aron balaanon ang katawhan pinaagi sa iyang dugo.+ 13  Busa adtoon nato siya sa gawas sa kampo, ug dalhon ang kaulawan nga iyang gipas-an,+ 14  kay dinhi wala tay siyudad nga magpabilin, apan mahinamon tang nagpaabot sa siyudad nga tukoron sa umaabot.+ 15  Pinaagi ni Jesus magtanyag ta kanunay sa Diyos ug halad sa pagdayeg,+ ang bunga sa atong mga ngabil+ nga nagpahayag sa iyang ngalan.+ 16  Dugang pa, ayawg kalimti ang pagbuhat ug maayo ug ang pagpaambit sa imong mga nabatonan,+ kay malipay pag-ayo ang Diyos sa maong mga halad.+ 17  Magmasinugtanon mo sa mga nanguna kaninyo+ ug magpasakop kanila,+ kay sila nagabantay kaninyo sanglit manubag sila sa Diyos,+ aron himoon nila kini nga malipayon ug dili manghupaw, kay makadaot kini kaninyo. 18  Padayon sa pag-ampo para kanamo, kay segurado mi nga hinlo* ang among konsensiya, kay gusto namong magmatinud-anon sa tanang butang.+ 19  Apan ang mas labaw nga rason nga giawhag mo nako nga mag-ampo maoy aron makabalik dayon ko kaninyo. 20  Karon hinaot nga ang Diyos sa kalinaw, nga nagbanhaw sa maayo kaayong magbalantay+ sa mga karnero, ang atong Ginoong Jesus, dala ang dugo sa walay kataposang pakigsaad, 21  maghatag kaninyo sa matag maayong butang aron mahimo ninyo ang iyang kabubut-on. Pinaagi ni Jesu-Kristo gipalihok ta niya aron buhaton kon unsay makapalipay kaniya. Maiya sa Diyos ang himaya hangtod sa kahangtoran. Amen. 22  Karon, mga igsoon, giawhag mo nako nga mapailobong maminaw niini nga pagdasig, kay mubo ra ning akong sulat. 23  Buot nakong ipahibalo nga ang atong igsoong si Timoteo gibuhian na. Kon moanhi dayon siya, mag-uban mi sa pag-anha kaninyo. 24  Ikomosta ko sa tanang nanguna kaninyo ug sa tanang balaan. Ang mga igsoon sa Italya+ nangomosta ninyo. 25  Ang dili hitupngang pagkamaayo maanaa kaninyong tanan.

Mga Footnote

O “nga pakitaag kaayo ang mga estranyo.”
Literal, “mga gikadenahan.”
O posible, “nga samag nag-antos mo uban nila.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Lagda bahin sa pagkaon.
Tan-awa sa Glossary.
Iningles, gate.
O “matinud-anon.” Literal, “maayo.”