Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Angay ba Kong Moampo sa mga Santos?

Angay ba Kong Moampo sa mga Santos?

Tubag sa Bibliya

Dili. Ang Bibliya nagpakita nga angay lamang kitang moampo sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Mag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi: ‘Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.’” (Mateo 6:9) Wala gayod siya magsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo sa mga santos, anghel, o kang bisan kinsa gawas sa Diyos.

Giingnan usab ni Jesus ang iyang mga sumusunod: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 14:6) Si Jesus lamang ang gihatagan sa Diyos ug awtoridad nga mopataliwala alang nato.—Hebreohanon 7:25.

Komosta kon moampo ko sa Diyos ug sa mga santos usab?

Ingong bahin sa Napulo ka Sugo, ang Diyos miingon: “Ako, ang GINOO, nga imong Diyos, usa ka Diyos nga abughoan.” (Exodo 20:5, NAB) Sa unsang paagi nga ang Diyos “abughoan”? Ang footnote sa New American Bible nag-ingon nga siya “nangayog eksklusibong pagkamaunongon.” Ang Diyos nagsugo nga ang mga buhat sa pagkamaunongon o pagsimba—lakip sa pag-ampo—eksklusibong ihatag kaniya.—Isaias 48:11.

Atong mapasuko ang Diyos kon kita moampo sa lain, bisan sa mga santos o sa balaang mga anghel. Sa dihang si apostol Juan misulay pagsimba sa usa ka anghel, gipugngan siya niini: “Ayaw! Ako usa lamang ka isigkaulipon nimo ug sa imong mga igsoon nga nagpamatuod bahin kang Jesus. Simbaha ang Diyos.”—Pinadayag 19:10, NAB.