Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Unsay Kahulogan sa Pagkahimong Born Again?

Unsay Kahulogan sa Pagkahimong Born Again?

Tubag sa Bibliya

Ang terminong “born again” o “ipanganak pag-usab” nagtumong sa bag-ong sinugdanan sa relasyon tali sa Diyos ug sa tawo nga ipanganak pag-usab. (Juan 3:3, 7) Kadtong ipanganak pag-usab sagopon sa Diyos ingong iyang mga anak. (Roma 8:15, 16; Galacia 4:5; 1 Juan 3:1) Sama niadtong legal nga gisagop, sila mahimo nang bahin sa laing pamilya, sa pamilya sa Diyos.—2 Corinto 6:18.

Nganong ang usa ka tawo ipanganak pag-usab?

Si Jesus miingon: “Gawas kon ang usa ipanganak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Diyos.” (Juan 3:3) Busa kadtong ipanganak pag-usab mahimong hari uban ni Kristo sa Gingharian sa Diyos. Kana nga Gingharian magmando gikan sa langit, busa gipakita sa Bibliya nga kadtong ‘ipahimugso pag-usab’ dunay panulondon sa langit. (1 Pedro 1:3, 4) Kadtong ipanganak pag-usab kombinsido, pinaagi sa balaang espiritu, nga sila “magmando ingong mga hari” uban ni Kristo.—2 Timoteo 2:12; 2 Corinto 1:21, 22.

Sa unsang paagi ang usa ka tawo mahimong born again?

Dihang gihisgotan kini ni Jesus, siya miingon nga kadtong mahimong born again “ipanganak gikan sa tubig ug sa espiritu.” (Juan 3:5) Kini nagtumong sa bawtismo sa tubig nga sundan sa bawtismo sa balaang espiritu.—Buhat 1:5; 2:1-4.

Si Jesus ang unang tawo nga gipanganak pag-usab. Siya gibawtismohan didto sa Suba sa Jordan, ug human niana ang Diyos nagdihog (o, nagbawtismo) kaniya pinaagi sa balaang espiritu. Busa si Jesus gipanganak pag-usab ingong espirituwal nga anak sa Diyos nga may paglaom nga makabalik pag-usab sa iyang kinabuhi sa langit. (Marcos 1:9-11) Gituman sa Diyos kini nga paglaom dihang iyang gibanhaw si Jesus ingong espiritung persona.—Buhat 13:33.

Ang ubang ipanganak pag-usab bawtismohan usab sa tubig una pa sila makadawat ug balaang espiritu. * (Buhat 2:38, 41) Dayon sila makadawat ug seguradong paglaom nga mabuhi sa langit, nga tumanon sa Diyos pinaagi sa pagbanhaw kanila.—1 Corinto 15:42-49.

Sayop nga pagtuo bahin sa pagkahimong born again

Sayop: Ang tawo kinahanglang ipanganak pag-usab aron maluwas o mahimong Kristohanon.

Tinuod: Ang halad lukat ni Kristo naghatag ug kaluwasan dili lang para niadtong ipanganak pag-usab nga magmando uban ni Kristo sa langit, kondili para usab niadtong magpuyo sa yuta nga mahimong sakop sa Gingharian sa Diyos. (1 Juan 2:1, 2; Pinadayag 5:9, 10) Ang maong ikaduhang grupo sa mga Kristohanon dunay kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan sa Paraisong yuta.—Salmo 37:29; Mateo 6:9, 10; Pinadayag 21:1-5.

Sayop: Ang tawo makapili nga mahimong born again.

Tinuod: Ang tanan dunay kahigayonan nga mahimong suod sa Diyos ug maluwas. (1 Timoteo 2:3, 4; Santiago 4:8) Apan ang Diyos maoy mopili kon kinsay mahimong born again, o dihogan sa balaang espiritu. Ang Bibliya nag-ingon nga “wala kini mag-agad sa tinguha o paningkamot sa tawo kondili sa kaluoy sa Dios.” (Roma 9:16, Ang Biblia, NCV) Ang ekspresyong “born again” mahimong hubaron usab nga “ipanganak gikan sa kahitas-an,” nga nagpakita nga ang pagpili niadtong mahimong born again ‘naggikan sa kahitas-an,’ o sa Diyos.

^ par. 9 Lahi ang nahitabo kang Cornelio ug sa iyang panimalay kay sila gidihogan sa espiritu ayha pa bawtismohi.—Buhat 10:44-48.