Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Kahulogan sa Pagkahimong Born Again?

Unsay Kahulogan sa Pagkahimong Born Again?

Tubag sa Bibliya

Ang terminong “born again” o “ipanganak pag-usab” nagtumong sa bag-ong sinugdanan sa relasyon tali sa Diyos ug sa tawo nga ipanganak pag-usab. (Juan 3:3, 7) Kadtong ipanganak pag-usab sagopon sa Diyos ingong iyang mga anak. (Roma 8:15, 16; Galacia 4:5; 1 Juan 3:1) Sama niadtong legal nga gisagop, sila mahimo nang bahin sa laing pamilya, sa pamilya sa Diyos.—2 Corinto 6:18.

Nganong ang usa ka tawo ipanganak pag-usab?

Si Jesus miingon: “Gawas kon ang usa ipanganak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Diyos.” (Juan 3:3) Busa kadtong ipanganak pag-usab mahimong hari uban ni Kristo sa Gingharian sa Diyos. Kana nga Gingharian magmando gikan sa langit, busa gipakita sa Bibliya nga kadtong ‘ipahimugso pag-usab’ dunay panulondon sa langit. (1 Pedro 1:3, 4) Kadtong ipanganak pag-usab kombinsido, pinaagi sa balaang espiritu, nga sila “magmando ingong mga hari” uban ni Kristo.—2 Timoteo 2:12; 2 Corinto 1:21, 22.

Sa unsang paagi ang usa ka tawo mahimong born again?

Dihang gihisgotan kini ni Jesus, siya miingon nga kadtong mahimong born again “ipanganak gikan sa tubig ug sa espiritu.” (Juan 3:5) Kini nagtumong sa bawtismo sa tubig nga sundan sa bawtismo sa balaang espiritu.—Buhat 1:5; 2:1-4.

Si Jesus ang unang tawo nga gipanganak pag-usab. Siya gibawtismohan didto sa Suba sa Jordan, ug human niana ang Diyos nagdihog (o, nagbawtismo) kaniya pinaagi sa balaang espiritu. Busa si Jesus gipanganak pag-usab ingong espirituwal nga anak sa Diyos nga may paglaom nga makabalik pag-usab sa iyang kinabuhi sa langit. (Marcos 1:9-11) Gituman sa Diyos kini nga paglaom dihang iyang gibanhaw si Jesus ingong espiritung persona.—Buhat 13:33.

Ang ubang ipanganak pag-usab bawtismohan usab sa tubig una pa sila makadawat ug balaang espiritu. * (Buhat 2:38, 41) Dayon sila makadawat ug seguradong paglaom nga mabuhi sa langit, nga tumanon sa Diyos pinaagi sa pagbanhaw kanila.—1 Corinto 15:42-49.

Sayop nga pagtuo bahin sa pagkahimong born again

Sayop: Ang tawo kinahanglang ipanganak pag-usab aron maluwas o mahimong Kristohanon.

Tinuod: Ang halad lukat ni Kristo naghatag ug kaluwasan dili lang para niadtong ipanganak pag-usab nga magmando uban ni Kristo sa langit, kondili para usab niadtong magpuyo sa yuta nga mahimong sakop sa Gingharian sa Diyos. (1 Juan 2:1, 2; Pinadayag 5:9, 10) Ang maong ikaduhang grupo sa mga Kristohanon dunay kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan sa Paraisong yuta.—Salmo 37:29; Mateo 6:9, 10; Pinadayag 21:1-5.

Sayop: Ang tawo makapili nga mahimong born again.

Tinuod: Ang tanan dunay kahigayonan nga mahimong suod sa Diyos ug maluwas. (1 Timoteo 2:3, 4; Santiago 4:8) Apan ang Diyos maoy mopili kon kinsay mahimong born again, o dihogan sa balaang espiritu. Ang Bibliya nag-ingon nga “wala kini mag-agad sa tinguha o paningkamot sa tawo kondili sa kaluoy sa Dios.” (Roma 9:16, Ang Biblia, NCV) Ang ekspresyong “born again” mahimong hubaron usab nga “ipanganak gikan sa kahitas-an,” nga nagpakita nga ang pagpili niadtong mahimong born again ‘naggikan sa kahitas-an,’ o sa Diyos.

^ par. 9 Lahi ang nahitabo kang Cornelio ug sa iyang panimalay kay sila gidihogan sa espiritu ayha pa bawtismohi.—Buhat 10:44-48.