Laktaw ngadto sa video

Kalinaw sa Kalibotan—Nganong Lisod Makab-ot?

Kalinaw sa Kalibotan—Nganong Lisod Makab-ot?

Tubag sa Bibliya

 Ang mga tawo napakyas sa pagpatunghag kalinaw sa kalibotan ug dili gayod sila molampos tungod sa daghang katarongan:

  •   “Dili iya sa tawo nga nagalakaw bisan ang pagtultol sa iyang lakang.” (Jeremias 10:23) Ang mga tawo wala lalanga nga may katakos o katungod nga magmando sa ilang isigkatawo, busa dili gayod nila makab-ot ang dumalayong kalinaw.

  •   “Ayaw saligi ang mga pangulo kay mga tawo lamang sila ug dili makaluwas kanimo. Mopauli sila sa yuta inigkamatay nila; nianang adlawa matapos ang tanan nilang mga laraw.” (Salmo 146:3, 4, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Ang mga lider sa gobyerno, bisan kadtong maayo kaayog mga motibo, dili makamugnag dumalayong mga solusyon sa paghanaw sa mga hinungdan sa gubat.

  •   “Sa kataposang mga adlaw moabot ang makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon. Kay ang mga tawo unya . . . mabangis, walay gugma sa pagkamaayo, mga mabudhion, gahig ulo, nangburot sa garbo.” (2 Timoteo 3:1-4) Kita nagkinabuhi na sa “kataposang mga adlaw” niining daotang kalibotan diin ang kalinaw lisod makab-ot tungod sa maong mga kinaiya.

  •   “Alaot ang yuta ug ang dagat, tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pinadayag 12:12) Ang Yawa, nga kaaway sa Diyos, gitambog na sa Yuta ug iyang giimpluwensiyahan ang mga tawo sa paghimog daotan. Hangtod nga siya “ang magmamando niining kalibotana,” dili gayod kita makahimo sa pagkinabuhi nga malinawon.—Juan 12:31.

  •   “[Ang Gingharian sa Diyos] magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.” (Daniel 2:44) Ang Gingharian lang sa Diyos, dili ang bisan unsang gobyerno sa tawo, maoy makatagana sa atong gipangandoy nga permanenteng kalinaw sa kalibotan.—Salmo 145:16.