Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Kasuko?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Kasuko?

Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya nagtudlo nga ang grabeng pagkasuko makadaot, diha sa tawong nasuko ug sa iyang mga kauban. (Proverbio 29:22) Bisag usahay may rason tang masuko, ang Bibliya nag-ingon nga kadtong magpadayon sa pagsilaob sa “kasuko” dili maluwas. (Galacia 5:19-21) Ang Bibliya dunay mga prinsipyo nga makatabang aron dili dayon masuko.

 Sayop ba gyong masuko?

 Dili. May mga panahong rasonable nga masuko. Pananglitan, ang matinumanong si Nehemias “nasuko pag-ayo” dihang nahibaloan niya nga ang iyang mga isigkamagsisimba gidaogdaog.​—Nehemias 5:6.

 Usahay, masuko pod ang Diyos. Pananglitan, dihang ang iyang katawhan kaniadto wala motuman sa ilang pakigsaad nga siya ray simbahon ug misimba na nuon sa laing diyos, “ang kasuko ni Jehova misilaob batok” kanila. (Maghuhukom 2:13, 14) Bisan pa niana, ang kasuko dili mao ang importanteng hiyas ni Jehova. Ang iyang kasuko rasonable ug kontrolado.​—Exodo 34:6; Isaias 48:9.

 Kanus-a mahimong sayop ang pagkasuko?

 Dihang ang kasuko dili rasonable o kontrolado, kini mahimong sayop. Kasagarang makita ni diha sa dili hingpit nga mga tawo. Pananglitan:

  •   Si Cain “nanginit sa dakong kasuko” dihang wala dawata sa Diyos ang iyang halad. Gitugotan ni Cain ang iyang kasuko nga magpalabi hangtod nga iyang napatay ang iyang igsoon.​—Genesis 4:3-8.

  •   Si propetang Jonas “nanginit sa kasuko” dihang gikaluy-an sa Diyos ang mga taga-Nineve. Gibadlong sa Diyos si Jonas. Gipakita niyang dili sakto nga “manginit [siya] sa kasuko” ug dapat pa gani unta siyang maluoy sa naghinulsol nga makasasala.​—Jonas 3:10–4:1, 4, 11. a

 Kini nga mga pananglitan nagpakita nga kon masuko ang tawo, kini dili moresultag “pagkamatarong nga iya sa Diyos.”​—Santiago 1:20.

 Unsaon nimo pagkontrol ang imong kasuko?

  •   Hunahunaa ang kapeligrohan sa dili makontrol nga kasuko. Ang uban nagtuo nga isog ang tawong dili makakontrol sa kasuko. Pero ang tinuod, naay grabeng kahuyangan ang tawong dili makakontrol niini. “Ang tawo nga walay pagpugong sa iyang espiritu maoy ingon sa siyudad nga nalusotan, nga walay paril.” (Proverbio 25:28; 29:11) Sa laing bahin, dihang makamao tang mokontrol sa kasuko, atong gipakita ang tinuod nga kaisog ug pagsabot. (Proverbio 14:29) Ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga mahinay sa kasuko mas maayo pa kay sa tawong gamhanan.”​—Proverbio 16:32.

  •   Pugngi ang kasuko aron wala kay basolan sa ulahi. Ang Salmo 37:8 nag-ingon: “Likayi ang kasuko ug biyai ang kaaligutgot.” Kini midugang: “Ayaw pagpanginit nga mosangko lamang sa pagbuhat ug daotan.” Matikdi nga dihang masuko ta, makapili ta kon ato ba ning palabyon una pa ta makahimog “daotan.” Ang Efeso 4:26 nag-ingon: “Pagkapungot, apan ayaw pagpakasala.”

  •   Kon posible, biya dayon dihang magsugod na kag kasuko. “Ang sinugdanan sa panaglalis maoy ingon sa usa nga nagapaagas sa tubig,” ang Bibliya nag-ingon. “Busa sa dili pa moulbo ang away, biya na.” (Proverbio 17:14) Bisag maalamon nga sulbaron dayon ang dili pagsinabtanay, puwede pod nga ikaw ug ang wala nimo ikasinabot magpahuwas una sa dili pa kalmadong mag-estorya.

  •   Sayra ang mga detalye. “Ang hait nga salabotan sa usa ka tawo magapahinay gayod sa iyang kasuko,” nag-ingon ang Proverbio 19:11. Maalamon ta kon ato unang sayron ang mga detalye una mohimog aksiyon. Kon atong konsiderahon ang matag anggulo, dakog purohan nga malikayan ang dili rasonableng kasuko.​—Santiago 1:19.

  •   Pag-ampo para sa kalinaw sa hunahuna. Ang pag-ampo makatabang aron hatagan kag “kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna.” (Filipos 4:7) Ang pag-ampo mao ang importanteng paagi aron magiyahan sa balaang espiritu sa Diyos​—nga makatabang aron mahimo kang malinawon ug mapailobon, ug makakontrol sa kaugalingon.​—Lucas 11:13; Galacia 5:22, 23.

  •   Pilia pag-ayo ang imong kauban. Matakdan ta sa mga tawo nga atong kauban. (Proverbio 13:20; 1 Corinto 15:33) Maong ang Bibliya nag-ingon: “Ayaw pagpakighigala sa mga tawo nga init ug ulo ug daling masuko.” Ngano? “Tingali unyag makakat-on ka sa ilang batasan ug dili ka na makabiya niini.”​—Panultihon [Proverbio] 22:24, 25, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

a Gidawat ni Jonas ang pagbadlong ug wala na masuko, kay gipasulat siya sa Diyos ug usa ka bahin sa Bibliya nga gipangalan sa iya.