Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kinsa ang Antikristo?

Kinsa ang Antikristo?

Tubag sa Bibliya

Ang antikristo dili lang kay usa ka tawo o linalang, sanglit ang Bibliya nag-ingon nga dunay ‘daghang antikristo.’ (1 Juan 2:18) Hinunoa, ang terminong “antikristo,” nga naggikan sa Gregong pulong nga nagkahulogang “batok (o puli) kang Kristo,” nagtumong kang bisan kinsa nga nagbuhat sa mosunod:

Ang mga tawo nga nagbuhat niana dili lang kay basta gitawag ug mga antikristo kondili sa katibuk-an gitawag usab sila sa Bibliya nga “ang antikristo.” (2 Juan 7) Unang mitungha ang antikristo sa panahon sa mga apostoles ug aktibo gihapon hangtod karon. Gitagna kanang daan sa Bibliya.—1 Juan 4:3.

Kon unsaon pag-ila sa mga antikristo

  • Sila nagpasiugdag bakak nga mga ideya bahin kang Jesus. (Mateo 24:9, 11) Pananglitan, kadtong nagtudlo sa Trinidad o nga si Jesus maoy Labing Gamhanang Diyos nagsupak gayod sa gitudlo ni Jesus: “Ang Amahan labaw pa kay kanako.”—Juan 14:28.

  • Ang mga antikristo nagsalikway sa giingon ni Jesus bahin sa pagmando sa Gingharian sa Diyos. Pananglitan, ang ubang lider sa relihiyon nag-ingon nga si Kristo magmando pinaagi sa mga gobyerno sa tawo. Pero, kana nga pagtulon-an supak sa gitudlo ni Jesus: “Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana.”—Juan 18:36.

  • Sila nangangkon nga si Jesus ang ilang Ginoo, pero wala sila mosunod sa iyang mga sugo, lakip sa sugo nga iwali ang maayong balita sa Gingharian.—Mateo 28:19, 20; Lucas 6:46; Buhat 10:42.