Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

May Nakakita na ba Sukad sa Diyos?

May Nakakita na ba Sukad sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

Walay tawong aktuwal nga nakakita sa Diyos. (Exodo 33:20; Juan 1:18; 1 Juan 4:12) Ang Bibliya nag-ingon nga “ang Diyos maoy Espiritu,” usa ka matang sa kinabuhi nga dili makita sa mga mata sa tawo.—Juan 4:24; 1 Timoteo 1:17.

Pero ang mga anghel aktuwal nga makakita sa Diyos kay sila maoy espiritung mga linalang. (Mateo 18:10) Dugang pa, makakita usab sa Diyos ang pipila ka tawong nangamatay nga banhawon ngadto sa langit kay sila hatagag espiritung lawas.—Filipos 3:20, 21; 1 Juan 3:2.

Kon sa unsang paagi kita “makakita” sa Diyos karon

Sa Bibliya, ang pagkakita sagad nagtumong sa pagsabot. (Isaias 6:10; Jeremias 5:21; Juan 9:39-41) Niini nga diwa, ang usa ka tawo makakita karon sa Diyos uban sa “mga mata sa [iyang] kasingkasing” kay pinaagi sa iyang pagtuo siya makaila sa Diyos ug makaapresyar sa Iyang mga hiyas. (Efeso 1:18) Gipakita sa Bibliya kon sa unsang paagi maugmad kining matanga sa pagtuo.

  • Tun-i ang mga hiyas sa Diyos—sama sa iyang gugma, pagkamahinatagon, kaalam, ug gahom—pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. (Roma 1:20) Dihang ang matinumanong si Job gipahinumdoman sa mga gilalang sa Diyos, iyang gibati nga siya nakakita gayod sa Diyos.—Job 42:5.

  • Sinatia ang Diyos pinaagi sa pagtuon sa Bibliya. “Kon ikaw mangita [sa Diyos], iyang itugot nga siya imong makaplagan,” ang Bibliya nagpasalig.—1 Cronicas 28:9; Salmo 119:2; Juan 17:3.

  • Magkat-on bahin sa Diyos pinaagi sa kinabuhi ni Jesus. Kay bug-os nga gisundog ni Jesus ang personalidad sa iyang Amahan nga si Jehova nga Diyos, siya makaingon gayod: “Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.”—Juan 14:9.

  • Magkinabuhi sa paagi nga giuyonan sa Diyos, ug tan-awa kon unsay iyang himoon para nimo. Si Jesus miingon: “Malipayon ang mga putli sa kasingkasing, sanglit sila makakita sa Diyos.” Sama sa gihisgotan ganina, ang pipila sa mga giuyonan sa Diyos banhawon ngadto sa langit ug “makakita sa Diyos” didto.—Mateo 5:8; Salmo 11:7.

Aktuwal bang nakakita sa Diyos si Moises, Abraham, ug uban pa?

Dunay mga asoy sa Bibliya diin ang mga tawo daw aktuwal nga nakakita sa Diyos. Pero base sa palibot nga mga detalye, ang Diyos migamit lang ug anghel nga magrepresentar niya. Ang Diyos nagpakita sab pinaagig panan-awon.

Mga anghel.

Kaniadto, ang Diyos nagpadalag mga anghel aron magrepresentar kaniya atubangan sa mga tawo ug magsulti pinaagi sa Iyang ngalan. (Salmo 103:20) Pananglitan, dihang ang Diyos nakigsulti kang Moises gikan sa nagdilaab nga tanom, ang Bibliya nag-ingon nga “gitago ni Moises ang iyang nawong, tungod kay nahadlok siya nga motan-aw sa matuod nga Diyos.” (Exodo 3:4, 6) Pero dili gyod ang Diyos ang aktuwal nga nakita ni Moises kay base sa palibot nga mga teksto, ang iyang nakita mao ang “manulonda [o, anghel] ni Jehova.”—Exodo 3:2.

Sa susama, dihang ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos “nakigsulti kang Moises nga nawong sa nawong,” kini nagpasabot nga ang Diyos pribadong nakig-estorya kang Moises. (Exodo 4:10, 11; 33:11) Sa pagkatinuod, si Moises wala makakita sa Diyos kay ang impormasyon nga iyang nadawat gikan sa Diyos maoy “pinaagi sa mga manulonda.” (Galacia 3:19; Buhat 7:53) Pero kay si Moises lig-on man kaayog pagtuo sa Diyos, ang Bibliya nag-ingon nga siya samag “nakakita sa Usa nga dili-makita.”—Hebreohanon 11:27.

Sama kang Moises, ang Diyos nakigsulti sab kang Abraham pinaagig mga anghel. Tinuod, kon hapawhapaw rang basahon ang Bibliya, makaingon tingali ta nga morag aktuwal gyod nga nakita ni Abraham ang Diyos. (Genesis 18:1, 33) Pero base sa konteksto, ang “tulo ka tawo” nga miadto kang Abraham maoy mga anghel nga gipadala sa Diyos. Nahibalo si Abraham nga sila nagrepresentar sa Diyos maong siya nakig-estorya kanila nga samag direkta siyang nakigsulti sa Diyos.—Genesis 18:2, 3, 22, 32; 19:1.

Mga panan-awon.

Ang Diyos nagpakita sab sa mga tawo pinaagig mga panan-awon, o mga esena diha sa hunahuna sa tawo. Pananglitan, dihang ang Bibliya nag-ingon nga si Moises ug ang ubang Israelitas ‘nakakita sa Diyos sa Israel,’ sila sa pagkatinuod “nakadawat ug usa ka panan-awon sa matuod nga Diyos.” (Exodo 24:9-11) Usahay, ang Bibliya nag-ingon sab nga ang mga propeta “nakakita kang Jehova.” (Isaias 6:1; Daniel 7:9; Amos 9:1) Niini nga mga kahimtang, gipakita sa konteksto nga sila gipakitaag panan-awon sa Diyos imbes nga aktuwal nga nakakita kaniya.—Isaias 1:1; Daniel 7:2; Amos 1:1.