Laktaw ngadto sa video

Si Maria ba Inahan sa Diyos?

Si Maria ba Inahan sa Diyos?

Ang tubag sa Bibliya

 Dili. Ang Bibliya wala mag-ingon nga si Maria inahan sa Diyos, ug wala sab ni magsugo sa mga Kristohanon nga simbahon ug hatagag espesyal nga pagtagad si Maria. a Hunahunaa ni:

  •   Si Maria wala mangangkon nga siya inahan sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon nga ipanganak ni Maria ang “anak sa Diyos,” dili ang Diyos mismo.​—Marcos 1:1, Biblia sa Kristohanong Katilingban; Lucas 1:32.

  •   Si Jesu-Kristo wala moingon nga si Maria inahan sa Diyos o nga si Maria angayng simbahon. Gani, gibadlong ni Jesus ang babaye nga naghatag ug espesyal nga pagtagad sa papel ni Maria ingong iyang inahan. Si Jesus miingon: “Malipayon kadtong nagapatalinghog sa pulong sa Diyos ug nagasunod niini!”​—Lucas 11:27, 28.

  •   Ang terminong “Inahan sa Diyos” ug “Theotokos” (Nagsamkon sa Diyos) dili makita diha sa Bibliya.

  •   Ang ekspresyong “rayna sa kalangitan” diha sa Bibliya wala magtumong kang Maria, kondili sa bakak nga diyosa nga gisimba sa apostatang mga Israelinhon. (Jeremias 44:15-19) Ang “rayna sa kalangitan” lagmit mao si Ishtar (Astarte), diyosa nga gisimba sa mga taga-Babilonya.

  •   Ang unang mga Kristohanon wala magsimba kang Maria o maghatag kaniyag espesyal nga pasidungog. Usa ka historyano ang miingon nga ang unang mga Kristohanon “wala mag-apil-apil sa mga kulto ug nabalaka nga ang paghatag ug sobrang pagtagad kang Maria moresulta sa pagsimba ug diyosa.”​—In Quest of the Jewish Mary.

  •   Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos walay sinugdanan ug kataposan. (Salmo 90:1, 2; Isaias 40:28) Kay wala man siyay sinugdanan, siya walay inahan. Dugang pa, ang Diyos dili paigo sa tagoangkan ni Maria; ang Bibliya klarong naghisgot nga bisan ang kalangitan dili paigo sa Diyos.​—1 Hari 8:27.

Maria​—Inahan ni Jesus dili “Inahan sa Diyos”

 Hudiyo si Maria, ug siya kaliwat ni Haring David. (Lucas 3:23-31) Si Maria nakabaton ug dakong pabor sa Diyos tungod sa iyang pagtuo ug debosyon. (Lucas 1:28) Gipili siya sa Diyos aron mahimong inahan ni Jesus. (Lucas 1:31, 35) Dihang naminyo siya kang Jose, si Maria nakabaton ug uban pang mga anak.​—Marcos 6:3.

 Bisag gipakita sa Bibliya nga si Maria nahimong tinun-an ni Jesus, kini wala maghatag ug dugang impormasyon bahin kang Maria.​—Buhat 1:14.

a Gitudlo sa daghang relihiyon nga si Maria inahan sa Diyos. Ilang giila si Maria ingong “Rayna sa Kalangitan” o ingong Theotokos, usa ka Gregong pulong nga nagkahulogang “Nagsamkon sa Diyos.”