Laktaw ngadto sa video

Basahon sa Pinadayag—Unsay Kahulogan Niini?

Basahon sa Pinadayag—Unsay Kahulogan Niini?

Tubag sa Bibliya

 Ang Gregong ngalan sa basahon sa Bibliya nga Pinadayag, A·po·kaʹly·psis (apokalipsis), nagkahulogang “Pagbutyag” o “Pagpadayag.” Haom kining ngalana kay ang basahon sa Pinadayag nagbutyag sa mga butang nga tinago ug nagpadayag sa mga hitabo nga ang katumanan dugay pa human kini nasulat. Daghang tagna niini ang matuman pa lang.

Sumaryo sa basahon sa Pinadayag

Mga yawi aron masabtan ang basahon sa Pinadayag

  1.   Positibo ang kahulogan niini, dili makahahadlok o makalilisang para sa mga alagad sa Diyos. Para sa daghan, ang pulong “apokalipsis” nagpasabot ug dakong katalagman. Pero ang basahon sa Pinadayag nagsugod ug natapos pinaagi sa pag-ingon nga magmalipayon kadtong nagbasa, nakasabot, ug nagpadapat sa mensahe niini.—Pinadayag 1:3; 22:7.

  2.   Ang Pinadayag naggamit ug daghang “ilhanan” o simbolo, nga dili angayng sabton nga literal.—Pinadayag 1:1.

  3.   Daghang pangunang karakter ug simbolo sa basahon sa Pinadayag ang gihisgotan na sa nag-unang mga basahon sa Bibliya:

  4.   Ang mga panan-awon mahitabo sa “adlaw sa Ginoo,” nga nagsugod dihang natukod ang Gingharian sa Diyos niadtong 1914 ug dihang nagsugod si Jesus sa pagmando ingong Hari. (Pinadayag 1:10) Busa ang dakong katumanan sa Pinadayag mahitabo sa atong panahon.

  5.   Aron masabtan ang basahon sa Pinadayag, kinahanglan usab nato ang mga butang nga nakatabang nato nga masabtan ang ubang bahin sa Bibliya, apil ang kaalam nga gikan sa Diyos ug ang tabang niadtong mga nakasabot na niini.—Buhat 8:26-39; Santiago 1:5.