Laktaw ngadto sa video

Mahibaloan ba Kon Kinsa Gayoy Nagsulat sa Bibliya?

Mahibaloan ba Kon Kinsa Gayoy Nagsulat sa Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Daghan ang natudloan nga walay nahibalo kon kinsa gayoy nagsulat sa Bibliya. Apan sagad gipadayag sa Bibliya kon kinsay mga nagsulat niini. Ang pipila ka basahon sa Bibliya gisugdan niining mga pulonga, “mga pulong ni Nehemias,” “panan-awon ni Isaias,” ug “pulong ni Jehova nga midangat kang Joel.”—Nehemias 1:1; Isaias 1:1; Joel 1:1.

 Ang kadaghanang magsusulat sa Bibliya nagpaila nga sila nagsulat sa ngalan ni Jehova, ang bugtong matuod nga Diyos, ug nga sila gigiyahan niya. Kapig 300 ka beses, ang mga propeta nga nagsulat sa Hebreohanong Kasulatan miingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova.” (Amos 1:3; Miqueas 2:3; Nahum 1:12) Ang ubang magsusulat nakadawat sa mensahe sa Diyos pinaagi sa mga anghel.—Zacarias 1:7, 9.

 Ang Bibliya gisulat sa mga 40 ka tawo sulod sa 1,600 ka tuig. Ang pipila kanila gipasulat ug kapin sa usa ka basahon. Gani, ang Bibliya maoy gamayng librarya nga may 66 ka basahon. Kini may 39 ka basahon sa Hebreohanong Kasulatan, nga gitawag sa daghan ug Daang Tugon, ug 27 ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga sagad tawgon ug Bag-ong Tugon.