Laktaw ngadto sa video

Ang Gingharian sa Diyos ba Anaa Lang sa Imong Kasingkasing?

Ang Gingharian sa Diyos ba Anaa Lang sa Imong Kasingkasing?

Tubag sa Bibliya

 Wala, ang Gingharian sa Diyos dili kay anaa lang sa kasingkasing sa mga Kristohanon. a Gipakita sa Bibliya kon asa gyod kini nahimutang sa pagtawag niini nga “ang gingharian sa langit.” (Mateo 4:17, King James Version) Tagda kon giunsa pagpakita sa Bibliya nga tinuod kini nga gobyerno nga nagmando sa langit.

  •   Ang Gingharian sa Diyos dunay mga magmamando, sakop, balaod, ug usa ka direktiba nga ipatuman ang kabubut-on sa Diyos sa langit ug sa yuta.—Mateo 6:10; Pinadayag 5:10.

  •   Ang gobyerno sa Diyos, o Gingharian, magmando sa tanang “katawhan, nasodnong mga pundok ug mga pinulongan” sa yuta. (Daniel 7:13, 14) Ang awtoridad sa pagmando niini dili gikan sa mga sakop, kondili sa Diyos mismo.—Salmo 2:4-6; Isaias 9:7.

  •   Giingnan ni Jesus ang iyang maunongong mga apostoles nga sila moduyog kaniya sa Gingharian sa langit aron ‘molingkod sa mga trono.’—Lucas 22:28, 30.

  •   Ang Gingharian dunay mga kaaway, nga pagalaglagon niini.—Salmo 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 Corinto 15:25, 26.

 Ang Bibliya wala magtudlo nga ang Gingharian sa langit anaa sa imong kasingkasing, sa diwa nga kini magmando sa kasingkasing sa tawo. Apan gipakita niini nga ang “pulong sa Gingharian” o ang “maayong balita sa Gingharian” makaapektar ug angayng mag-apektar sa atong kasingkasing.—Mateo 13:19; 24:14.

Unsay ipasabot sa “ang gingharian sa Diyos anaa sa sulod ninyo”?

 Daghan ang naglibog kon asa nahimutang ang Gingharian tungod sa pagkahubad sa Lucas 17:21 sa ubang Bibliya. Pananglitan, ang King James Version nag-ingon nga “ang gingharian sa Diyos anaa sa sulod ninyo.” Aron husto kining masabtan, kinahanglan natong tagdon ang palibot nga mga teksto.

Ang Gingharian sa Diyos wala sa kasingkasing sa tig-a nga mga magsusupak nga gustong mopatay kang Jesus

 Ang kaestorya ni Jesus mao ang mga Pariseo, usa ka grupo sa relihiyosong mga lider nga misupak kaniya ug nagkasabot nga ipapatay siya. (Mateo 12:14; Lucas 17:20) Makataronganon bang isipon nga ang Gingharian anaa sa ilang tig-a nga mga kasingkasing? Giingnan sila ni Jesus: “Sa sulod kamo puno sa pagkasalingkapaw ug kalapasan.”—Mateo 23:27, 28.

 Tukma ang ubang hubad niining pamulong ni Jesus sa Lucas 17:21: “Ania ang gingharian sa Diyos uban kaninyo.” (Italiko amoa; Contemporary English Version) “Ang Gingharian sa Diyos anaa sa inyong taliwala.” (Bag-ong Kalibotang Hubad) Ang Gingharian sa langit “uban” o anaa sa “taliwala” sa mga Pariseo tungod kay si Jesus, ang gitudlo sa Diyos ingong Hari, nagtindog man sa ilang atubangan.—Lucas 1:32, 33.

a Gitudlo sa daghang Kristohanong denominasyon nga ang Gingharian sa Diyos anaa ra sa sulod sa usa ka tawo, o sa iyang kasingkasing. Pananglitan, ang Catholic Encyclopedia nag-ingon: “Ang gingharian sa Diyos mao . . . ang pagmando sa Diyos sa atong kasingkasing.” Si Pope Benedict XVI nag-ingon usab sa iyang librong Jesus of Nazareth nga “ang Gingharian sa Diyos moabot kon ang kasingkasing maminaw,” o modawat kang Jesus.”