Laktaw ngadto sa video

Ang Shroud of Turin ba ang Giputos sa Patayng Lawas ni Jesus?

Ang Shroud of Turin ba ang Giputos sa Patayng Lawas ni Jesus?

Tubag sa Bibliya

 Wala hisgoti sa Bibliya ang Shroud of Turin. Kini maoy linen nga tela nga gituohan sa daghan nga giputos sa lawas ni Jesu-Kristo dihang siya gilubong. Busa para sa uban, usa ni sa pinakabalaang mga relikyas o butang nga sagrado sa Kakristiyanohan. Ang maong tela gibutang sa usa ka high-tech nga sudlanan didto sa usa ka katedral sa Turin, Italy.

 Gipamatud-an ba sa mga asoy sa Bibliya nga ang Shroud of Turin mao ang giputos sa lawas ni Jesus? Wala.

 Matikdi ang tulo ka detalye bahin niini nga tela nga sukwahi sa giingon sa Bibliya.

 1.   Ang shroud maoy usa ka pirasong tela nga ang gidak-on maoy 442 por 113 sentimetros, ug may gisumpay nga 8 sentimetros nga tela sa usa ka kilid pataas.

   Ang giingon sa Bibliya: Ang patayng lawas ni Jesus giputos, dili sa usa ka pirasong linen nga tela, kondili sa daghang bendahe nga tela. Ang iyang ulo giputos sa laing panapton. Human mabanhaw si Jesus, usa sa iyang mga apostoles ang miadto sa lubnganan ug “nakita niya ang mga bendahe nga nahimutang didto.” Ang Bibliya midugang: “Ang panapton nga gibutang sa iyang ulo wala mahiuban sa mga bendahe apan nahilain nga linukot na sa usa ka dapit.”—Juan 20:6, 7.

 2.   Ang shroud dunay mga marka nga gituohang mga mansa sa dugo gikan sa patayng lawas nga wala mahugasi.

   Ang giingon sa Bibliya: Dihang namatay si Jesus, giandam sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas “sumala sa batasan sa mga Hudiyo sa pagpangandam sa paglubong.” (Juan 19:39-42) Kini nga batasan naglakip sa paghugas sa patayng lawas ug pagbutang ug mga lana ug humot nga mga yerba una kini ilubong. (Mateo 26:12; Buhat 9:37) Busa nahugasan na sa mga tinun-an ni Jesus ang iyang lawas una nila kini giputos sa mga bendahe.

 3.   Ang shroud dunay marka sa lalaki nga “naghigda sa tela ug ang katunga sa tela gitabon gikan sa ulo hangtod sa tibuok lawas sa atubangan,” sumala sa Encyclopædia Britannica.

   Ang giingon sa Bibliya: Gihisgotan sa mga tinun-an ni Jesus ang iyang kamatayon, ang wala nay sulod nga lubnganan, ug ang giingon sa mga babaye nga nakakitag “mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya.” (Lucas 24:15-24, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Kon ang shroud naa sa lubnganan ni Jesus, seguradong hisgotan kadto sa iyang mga tinun-an, apil na ang mga marka niini. Apan walay giingon ang Bibliya nga gihisgotan kini sa mga tinun-an ni Jesus.

Angay bang simbahon o pakitaag debosyon ang maong tela?

 Dili. Bisag tinuod pa kini, sayop gihapon nga kini simbahon o pakitaag debosyon. Tagda ang mga prinsipyo sa Bibliya nga nagpatin-aw kon ngano.

 1.   Dili kini kinahanglan. Si Jesus nagpatin-aw: “Ang Diyos maoy Espiritu, ug silang magasimba kaniya kinahanglan nga magasimba uban sa espiritu ug sa kamatuoran.” (Juan 4:24) Ang matuod nga pagsimba wala maggamit ug relihiyosong mga relikyas o imahen.

 2.   Kini gidili. Ang Napulo ka Sugo nagdili sa idolatriya. (Deuteronomio 5:6-10) Ang Bibliya nagsugo sab sa mga Kristohanon: “Minahal nga mga anak, pagbantay kamo gikan sa mga idolo.” (1 Juan 5:21) Ang uban basin mangatarongan nga ang shroud dili idolo kondili simbolo lang sa ilang pagtuo. Pero ang usa ka butang mahimong idolo kon kini pakitaag debosyon sa usa ka tawo. a Busa ang tawo nga gustong pahimut-an ang Diyos dili magpakitag debosyon o magsimba sa bisan unsang butang, apil na ang shroud.

a Ang idolo maoy imahen, larawan, o simbolo nga pakitaag debosyon.