Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Langit?

Unsa ang Langit?

Tubag sa Bibliya

 Ang pulong nga “langit” gigamit sa Bibliya dihang kini naghisgot sa: (1) pisikal nga langit; (2) espirituhanong kalibotan; ug (3) simbolo sa taas nga posisyon. Sa matag higayon, ang konteksto makatabang aron masabtan ang hustong kahulogan niini. a

  1.    Pisikal nga langit. Sa paghisgot niini, ang “langit” nagtumong sa atmospera sa yuta, diin ang hangin mohuyohoy, ang mga langgam maglupad, ang panganod magpatunghag ulan ug snow, ug ang kilat mokidlap. (Salmo 78:26; Proverbio 30:19; Isaias 55:10; Lucas 17:24) Puwede usab kining magtumong sa kawanangan, ang nahimutangan sa adlaw, bulan, ug mga bituon.—Deuteronomio 4:19; Genesis 1:1.

  2.    Espirituhanong kalibotan. Ang pulong nga “langit” nagtumong sab sa espirituwal nga langit, o espirituhanong kalibotan, usa ka dili makitang dapit nga wala diha sa pisikal nga uniberso. (1 Hari 8:27; Juan 6:38) Kana nga espirituwal nga langit mao ang gipuy-an ni Jehova nga Diyos, kinsa usa ka “Espiritu,” ug mao man sab sa mga anghel nga iyang gilalang. (Juan 4:24; Mateo 24:36) Usahay gamiton ang pulong nga “mga langit” aron magrepresentar sa matinumanong mga anghel, ang “kongregasyon sa mga balaan.”—Salmo 89:5-7.

     Gigamit usab sa Bibliya ang pulong nga “mga langit” aron espesipikong magtumong sa bahin sa espirituhanong kalibotan nga gipuy-an ni Jehova. (1 Hari 8:43, 49; Hebreohanon 9:24; Pinadayag 13:6) Pananglitan, gitagna sa Bibliya nga si Satanas ug ang iyang mga demonyo papahawaon sa langit, ug dili na sila tugotan nga mosulod sa presensiya ni Jehova. Pero, mga espirituhanong linalang gihapon sila.—Pinadayag 12:7-9, 12.

  3.    Usa ka simbolo sa taas nga posisyon. Ang Kasulatan naggamit sa pulong nga “langit” sa pagrepresentar sa taas nga posisyon, sagad kining gamiton kon maghisgot ug awtoridad sa pagmando. Ang maong posisyon mahimong maaplikar sa mosunod:

Unsay kahimtang sa langit?

 Ang espirituhanong kalibotan maoy usa ka dapit nga daghag kalihokan. Gipuy-an kini sa gatosan ka milyong espirituhanong linalang nga ‘nagatuman sa pulong’ ni Jehova.—Salmo 103:20, 21; Daniel 7:10.

 Ang Bibliya naghubit sa langit ingong dapit nga hayag kaayo. (1 Timoteo 6:15, 16) Ang propetang si Ezequiel nakakitag langitnong panan-awon nga hayag kaayo, samtang ang panan-awon sa langit nga nakita ni Daniel naglakip ug “sapa nga kalayo.” (Ezequiel 1:26-28; Daniel 7:9, 10) Ang langit balaan, o hinlo, ug matahom.—Salmo 96:6; Isaias 63:15; Pinadayag 4:2, 3.

 Ang katibuk-ang paghubit sa Bibliya bahin sa langit nagpakita nga kini makapahingangha kaayo. (Ezequiel 43:2, 3) Bisan pa niana, imposibleng masabtan nato sa bug-os kon unsay kahimtang sa langit, kay ang espirituhanong kalibotan dili gayod matugkad sa atong hunahuna.

a Ang Hebreohanong pulong nga gihubad ug “langit” naggikan sa pulong nga nagkahulogang “kahitas-an,” o “halangdon.” (Proverbio 25:3) Tan-awa ang The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, panid 1029.

b Ang McClintock and Strong’s Cyclopedia nag-ingon nga ang bag-ong mga langit sa Isaias 65:17 nagtumong sa “usa ka bag-ong gobyerno, bag-ong gingharian.”—Volume IV, panid 122.