Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Human Banhawa si Jesus, ang Iya Bang Lawas Unodnon o Espirituhanon?

Human Banhawa si Jesus, ang Iya Bang Lawas Unodnon o Espirituhanon?

Tubag sa Bibliya

Ang Bibliya nag-ingon nga si Jesus “gipatay diha sa unod, apan gibuhi diha sa espiritu.”—1 Pedro 3:18; Buhat 13:34; 1 Corinto 15:45; 2 Corinto 5:16.

Gipakita mismo sa gipamulong ni Jesus nga siya banhawon dili sa lawas nga may unod ug dugo. Siya miingon nga iyang ihatag ang iyang “unod alang sa kinabuhi sa kalibotan,” ingong lukat alang sa katawhan. (Juan 6:51; Mateo 20:28) Kon gigamit niyag balik ang iyang unodnong lawas dihang siya gibanhaw, dili gyod unta balido ang maong halad lukat. Apan, wala kana mahitabo kay ang Bibliya nag-ingon nga gisakripisyo niya ang iyang unod ug dugo “makausa alang sa tanang panahon.”—Hebreohanon 9:11, 12.

Kon si Jesus gibanhaw nga espirituhanon, nganong nakita man siya sa iyang mga tinun-an?

  • Ang espirituhanong mga linalang puwedeng magpakita ingong tawo. Pananglitan, gihimo kana sa mga anghel kaniadto, ug sila nangaon ug nanginom pa gani kauban sa mga tawo. (Genesis 18:1-8; 19:1-3) Apan, espirituhanon gihapon sila ug makabiya sila sa yuta.—Maghuhukom 13:15-21.

  • Human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus usab temporaryong nagpakita ingong tawo, sama sa gihimo sa mga anghel kaniadto. Apan, kay espirituhanon, nahimo niya ang kalit nga pagpakita ug pagkawala. (Lucas 24:31; Juan 20:19, 26) Managlahi ang unodnong lawas nga iyang gigamit sa matag higayon nga nagpakita siya. Busa, bisag ang suod niyang mga higala nakaila lamang kaniya pinaagi sa iyang gipanulti ug gipangbuhat.—Lucas 24:30, 31, 35; Juan 20:14-16; 21:6, 7.

  • Dihang nagpakita si Jesus kang apostol Tomas, ang iyang lawas nga gigamit dunay mga agi sa samad. Gihimo niya kini aron palig-onon ang pagtuo ni Tomas, sanglit si Tomas nagduhaduha nga nabanhaw si Jesus.—Juan 20:24-29.