Laktaw ngadto sa video

Nganong Daghan Kaayo ang Kristohanong mga Relihiyon?

Nganong Daghan Kaayo ang Kristohanong mga Relihiyon?

Tubag sa Bibliya

 Gigamit sa mga tawo ang mga pagtulon-an ni Jesu-Kristo aron magtukod ug nagkadaiyang “Kristohanon” nga mga denominasyon. Apan, gipakita sa Bibliya nga usa lang ang tinuod nga Kristiyanidad. Tagda ang tulo lang sa mga katarongan kon nganong nakaingon ta niini.

  1.   Si Jesus miingon nga iyang gitudlo “ang kamatuoran,” ug gitawag sa unang mga Kristohanon ang ilang relihiyon ingong ang “kamatuoran.” (Juan 8:32; 2 Pedro 2:2; 2 Juan 4; 3 Juan 3) Gipakita niini nga mga ekspresyon nga kadtong nagpasiugdag mga doktrina nga sukwahi sa mga pagtulon-an ni Jesus dili tinuod nga Kristohanon.

  2.   Gitudlo sa Bibliya nga ang tanang Kristohanon kinahanglang “magasulti nga may panagkauyon.” (1 Corinto 1:10) Apan, wala magkauyon ang daghang Kristohanong mga denominasyon bisan sa pangunang mga pagtulon-an, sama sa kon unsay kahulogan sa pagkahimong Kristohanon. Dili puwede nga silang tanan husto.—1 Pedro 2:21.

  3.   Gitagna ni Jesus nga daghan ang mangangkong Kristohanon apan dili mosunod sa iyang mga sugo, busa iya silang isalikway. (Mateo 7:21-23; Lucas 6:46) Ang uban malimbongan kay tuison sa mga lider sa relihiyon ang matuod nga pagsimba alang sa ilang kaugalingong kaayohan. (Mateo 7:15) Apan, mas pilion gihapon sa uban ang dili tinuod nga Kristiyanidad kay iwali niini ang gusto nilang madungog imbes ang kamatuoran sa Bibliya.—2 Timoteo 4:3, 4.

 Sa iyang ilustrasyon sa trigo ug bunglayon, gitagna ni Jesus nga motungha ang dakong rebelyon (apostasya) batok sa matuod nga Kristiyanidad. (Mateo 13:24-30, 36-43) Sulod sa taas nga panahon, dili mailhan ang kalainan sa matuod ug bakak nga Kristiyanidad. Ingon sa gitagna ni Jesus, ang apostasya mikaylap human mamatay ang mga apostoles. (Buhat 20:29, 30) Bisag may kalainan ang pagtulon-an sa mga apostata, silang tanan dili tinuod nga Kristiyanidad ug “mitipas gikan sa kamatuoran.”—2 Timoteo 2:18.

 Gitagna sab ni Jesus nga mailhan ra sa kadugayan ang kalainan sa matuod ug bakak nga Kristiyanidad. Nahitabo kini sa atong panahon, sa “kataposan sa sistema sa mga butang.”—Mateo 13:30, 39.