Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pasko?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pasko?

Tubag sa Bibliya

Ang Bibliya wala maghisgot sa petsa sa pagkatawo ni Jesus, ni nag-ingon kini nga angay natong saulogon ang iyang adlawng-natawhan. Sumala sa McClintock and Strong’s Cyclopedia: “Ang Pasko wala isugo sa Diyos, ni gihisgotan sa BT [Bag-ong Tugon].”

Ang pagsusi sa sinugdanan sa Pasko magpadayag nga gipasukad kini sa pagano nga relihiyosong mga rituwal. Gipakita sa Bibliya nga masuko ang Diyos kanato kon mosimba kita kaniya sa paagi nga wala niya uyoni.—Exodo 32:5-7.

Sinugdanan sa mga kostumbre sa Pasko

  1. Pagsaulog sa adlawng-natawhan ni Jesus: “Ang unang mga Kristohanon wala magsaulog sa adlawng-natawhan [ni Jesus] kay giisip nila nga paganong kostumbre ang pagsaulog sa adlawng-natawhan ni bisan kinsa.”—The World Book Encyclopedia.

  2. Disyembre 25: Walay pamatuod nga si Jesus natawo nianang petsaha. Lagmit gipili kining petsaha sa mga lider sa simbahan aron motakdo sa paganong mga pista nga gihimo atol sa winter solstice.

  3. Pagpangregalo, pagkombira, pagparti: Ang The Encyclopedia Americana nag-ingon: “Ang Saturnalia, usa ka Romanhong pista nga gisaulog sa tunga-tunga sa Disyembre, maoy gibasehan sa daghang kostumbre sa pagsadya panahon sa Pasko. Pananglitan, naggikan niini ang hinobrang pagkombira, pagpangregalo, ug pagdagkot ug mga kandila.” Ang Encyclopædia Britannica nag-ingon nga “walay trabaho ug negosyo” panahon sa Saturnalia.

  4. Mga suga sa Pasko: Sumala sa The Encyclopedia of Religion, ang mga taga-Europe nag-adorno sa ilang mga balay “gamit ang tanang matang sa suga ug mga evergreen” aron saulogon ang winter solstice ug abogon ang daotang mga espiritu.

  5. Mistletoe, holly: “Ang mga Druid nagtuo nga ang mistletoe dunay gahom sa mahika. Ang holly gisimba ingong panaad sa pagbalik sa adlaw.”—The Encyclopedia Americana.

  6. Christmas tree: “Ang pagsimba sa kahoy, nga komon taliwala sa paganong mga taga-Europe, nagpadayon bisag nakabig na sila sa Kristiyanidad.” Ang usa ka pamatuod niini mao ang kostumbre sa ‘pagbutang ug Christmas tree sa entrada o sa sulod sa balay panahon sa Pasko.’—Encyclopædia Britannica.