Laktaw ngadto sa video

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mosaulog ug Pasko?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mosaulog ug Pasko?

Sayop nga mga ideya

 Dili tinuod: Ang mga Saksi ni Jehova dili mosaulog ug Pasko kay dili sila motuo kang Jesus.

 Tinuod: Kami mga Kristohanon. Nagtuo mi nga ang kaluwasan mabatonan lamang pinaagi kang Jesu-Kristo.—Buhat 4:12.

 Dili tinuod: Gibahinbahin ninyo ang mga pamilya pinaagi sa pagtudlo sa mga tawo nga dili mosaulog ug Pasko.

 Tinuod: Duna miy lalom nga kahingawa sa pamilya, ug gigamit namo ang Bibliya aron molig-on ang bugkos sa pamilya.

 Dili tinuod: Dili ninyo masinati ang “diwa sa Pasko” sa paghinatagay, pagdinaitay, ug pagpakitag kaayo sa isigkatawo.

 Tinuod: Naningkamot mi nga mahimong mahinatagon ug makigdaiton matag adlaw. (Proverbio 11:25; Roma 12:18) Pananglitan, ang paagi sa pagdumala sa among mga tigom ug pagsangyaw nahiuyon sa sugo ni Jesus: “Nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.” (Mateo 10:8) Dugang pa, among gipasiugda ang Gingharian sa Diyos ingong tinuod nga paglaom aron magmalinawon ang tibuok yuta.—Mateo 10:7.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova dili mosaulog ug Pasko?

  •   Si Jesus nagsugo nga atong saulogon ang iyang kamatayon, dili ang iyang pagkatawo.—Lucas 22:19, 20.

  •   Ang mga apostoles ug ang unang mga tinun-an ni Jesus wala magsaulog ug Pasko. Ang New Catholic Encyclopedia nag-ingon nga “ang pagsaulog sa pagkatawo ni Jesus nagsugod niadto lang 243 [C.E.],” kapig usa ka siglo human mamatay ang kataposang apostoles.

  •   Walay pamatuod nga si Jesus natawo sa Disyembre 25; ang petsa sa iyang pagkatawo wala marekord sa Bibliya.

  •   Nagtuo mi nga ang Pasko wala uyoni sa Diyos kay gipasukad kini sa paganong mga kostumbre ug rituwal.—2 Corinto 6:17.

Nganong himoon pa man ninyong isyu ang Pasko?

 Daghan gihapon ang nagsaulog ug Pasko bisag nahibalo sila nga kini may paganong sinugdanan ug wala paluyohi sa Bibliya. Ang maong mga tawo mangutana: Kinahanglan bang malahi ang mga Kristohanon sa kadaghanan? Nganong himoon pa man nang isyu?

 Ang Bibliya nagdasig kanato nga gamiton ang atong “gahom sa pagpangatarongan.” (Roma 12:1, 2) Kini nagtudlo kanato nga pabilhan ang kamatuoran. (Juan 4:23, 24) Busa bisag interesado ta kon unsay hunahuna sa uban kanato, sundon nato ang mga prinsipyo sa Bibliya bisan pag malahi ta sa kadaghanan.

 Bisag gipili namo nga dili mosaulog ug Pasko, among gitahod ang katungod sa matag usa nga modesisyon bahin niini. Dili kami manghilabot sa pagsaulog ug Pasko sa uban.