Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Kalag?

Unsa ang Kalag?

Tubag sa Bibliya

Ang pulong “kalag” sa Bibliya gihubad gikan sa Hebreohanong pulong neʹphesh ug sa Gregong pulong psy·kheʹ. Ang neʹphesh literal nga nagkahulogang “linalang nga nagginhawa,” ug ang psy·kheʹ nagkahulogang “buhing linalang.” * Busa ang kalag mao mismo ang linalang, dili usa ka butang sulod sa lawas nga padayong mabuhi bisag patay na ang lawas. Tagda kon giunsa pagpakita sa Bibliya nga ang tawhanong kalag mao mismo ang tawo:

Si Adan wala hatagig kalag—siya “nahimong buhing kalag”

  • Dihang gilalang ni Jehova nga Diyos ang unang tawo, si Adan, ang Bibliya nag-ingon nga “ang tawo nahimong buhing kalag.” (Genesis 2:7) Si Adan wala hatagig kalag—siya nahimong buhing kalag, o persona.

  • Ang Bibliya nag-ingon nga ang kalag motrabaho, mangitag pagkaon, mokaon, mosunod ug balaod, ug mohikap ug patayng lawas. (Levitico 5:2; 7:20; 23:30; Deuteronomio 12:20; Roma 13:1) Tawo mismo ang maghimo niini nga mga kalihokan.

Ang kalag ba dili mamatay?

Daghang teksto sa Bibliya nag-ingon nga ang kalag mamatay. Pananglitan:

  • “Ang kalag nga makasala—kini mismo mamatay.”—Ezequiel 18:4, 20.

  • Sa karaang Israel, ang silot sa bug-at kaayong mga sala mao nga ang ‘kalag pagaputlon.’ (Exodo 12:15, 19; Levitico 7:20, 21, 27; 19:8) Kanang tawhana “pagapatyon gayod.”—Exodo 31:14.

  • Human mamatay ang tawo, ang literal nga pulong “patay nga kalag” maoy gigamit sa pagtumong sa patayng lawas diha sa ubang teksto sa Bibliya. (Levitico 21:11; Numeros 6:6) Bisag daghang hubad sa Bibliya ang naggamit sa mga pulong “patayng lawas” o “patayng tawo” sa maong mga teksto, ang orihinal nga Hebreohanon naggamit sa pulong neʹphesh, o “kalag.”

Ang “kalag” mahimong magkahulogang “kinabuhi”

Ang Bibliya naggamit usab sa pulong “kalag” sa pagtumong sa “kinabuhi.” Pananglitan, ang Job 33:22 naggamit sa neʹphesh, o “kalag,” ingong katumbas sa “kinabuhi.” Gipakita usab sa Bibliya nga ang kalag, o kinabuhi, sa tawo mahimong mameligro o mawala.—Exodo 4:19; Maghuhukom 9:17; Filipos 2:30.

Ang maong paggamit sa pulong “kalag” makatabang kanato nga masabtan ang mga teksto nga nag-ingong “samtang migula” ang kalag. (Genesis 35:18) Kini nga ekspresyon nagpasabot nga ang tawo himalatyon. Sa ubang Bibliya, kini nga ekspresyon sa Genesis 35:18 gihubad nga “sa dayon nang kabugto sa iyang kinabuhi.”—Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Kon diin gikan ang doktrina nga ang kalag dili mamatay

Ang Kristiyanong mga relihiyon nga nagtuo nga ang kalag dili mamatay nagbase niini nga doktrina sa karaang Gregong pilosopiya, dili sa Bibliya. Ang Encyclopædia Britannica nag-ingon: “Dihang ang Bibliya maghisgot sa kalag, kini naglangkit sa gininhawa ug nagpakita nga walay kalainan ang kalag ug ang lawas. Ang gituohan sa mga Kristiyano nga ang lawas ug kalag managlahi naggikan sa karaang mga Grego.”

Dili buot sa Diyos nga ang iyang mga pagtulon-an masagolan ug tawhanong mga pilosopiya, sama sa doktrina nga ang kalag dili mamatay. Hinunoa, ang Bibliya nagpasidaan: “Pagbantay kamo: basin adunay modagit kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug walay-pulos nga panglimbong sumala sa tradisyon sa mga tawo.”—Colosas 2:8.

^ par. 1 Tan-awa ang The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, panid 659, ug ang Lexicon in Veteris Testamenti Libros, panid 627. Daghang Bibliya ang naghubad sa neʹphesh ug psy·kheʹ depende sa konteksto, nga naggamit sa mga pulong sama sa “kalag,” “kinabuhi,” “persona,” “linalang,” o “lawas.”