Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Nganong Mag-ampo? Tubagon ba Ko sa Diyos?

Nganong Mag-ampo? Tubagon ba Ko sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

Oo. Gipakita sa Bibliya ug sa tinuod nga kasinatian nga tubagon sa Diyos ang mga pag-ampo. Ang Bibliya nag-ingon: “Pagatumanon [sa Diyos] ang tinguha niadtong nahadlok kaniya, ug ang ilang pagtuaw alang sa tabang iyang pagadunggon, ug siya magaluwas kanila.” (Salmo 145:19) Apan, nagdepende kanimo kon tubagon ka ba sa Diyos sa dihang ikaw mag-ampo.

Kon unsay hinungdanon sa Diyos

  • Ang pag-ampo sa Diyos, dili kang Jesus, Maria, sa mga santos, manulonda, o sa mga imahen. Si Jehova nga Diyos lamang ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.”—Salmo 65:2.

  • Ang pag-ampo uyon sa kabubut-on, o mga kinahanglanon, sa Diyos nga makita sa Bibliya.—1 Juan 5:14.

  • Ang pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Jesus, nga nag-ila sa iyang awtoridad. “Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako,” miingon si Jesus.—Juan 14:6.

  • Ang pag-ampo uban ang pagtuo, nga mangayog dugang pagtuo kon gikinahanglan.—Mateo 21:22; Lucas 17:5.

  • Ang pagkamapainubsanon ug pagkasinsero. Ang Bibliya nag-ingon: “Si Jehova hataas, apan siya makakita sa mapainubsanon.”—Salmo 138:6.

  • Ang pagkamakanunayon. Si Jesus miingon: “Padayon sa pagpangayo, ug kini igahatag kaninyo.”—Lucas 11:9.

Kon unsay dili hinungdanon sa Diyos

  • Ang imong rasa o nasyonalidad. “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.”—Buhat 10:34, 35.

  • Ang posisyon sa imong lawas. Makaampo ka sa Diyos samtang naglingkod, nagduko, nagluhod, o nagbarog.—1 Cronicas 17:16; Nehemias 8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25.

  • Kon mag-ampo ka nga kusog o sa hilom. Tubagon sa Diyos bisan ang hilom nga mga pag-ampo.—Nehemias 2:1-6.

  • Kon ang imong mga problema bug-at o gamay ra. Ang Diyos nagdasig kanimo nga ‘itugyan kaniya ang tanan nimong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kanimo.’—1 Pedro 5:7.

 

Pagkat-og Dugang

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Kinsa ang Diyos?

Duna bay ngalan ang Diyos ug nahingawa ba siya kanato?

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Unsa ang Kamatuoran Bahin sa Diyos?

Sa imong hunahuna, may pagtagad ba gyod ang Diyos kanimo? Sayra ang bahin sa iyang personalidad ug kon unsaon nimo pagpakigsuod niya.