Laktaw ngadto sa video

Ang Diyos ba Usa Lang ka Puwersa?

Tubag sa Bibliya

Ang dili-hitupngang puwersa sa Diyos makita sa tibuok uniberso. Bahin sa paglalang niya sa bilyonbilyong bituon, ang Bibliya nag-ingon: “Iyahat ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa. Kinsay naglalang niining mga butanga? Mao ang Usa nga nagpatungha sa ilang panon nga hilabihan ka daghan, siya [ang Diyos] nagtawag kanilang tanan pinaagi sa ngalan. Gumikan sa kadagaya sa dinamikong kusog, kay siya usab mabaskog sa gahom, walay usa kanila ang nawala.”—Isaias 40:25, 26.

Apan ang Diyos dili usa ka gamhanang puwersa. Ang Bibliya nag-ingon nga siya dunay pagbati, sama sa gugma ug pagdumot. (Salmo 11:5; Juan 3:16) Kini nag-ingon usab nga ang binuhatan sa mga tawo makaapektar sa pagbati sa Diyos.—Salmo 78:40, 41.