Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagpanimalos?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagpanimalos?

Tubag sa Bibliya

 Bisag gibati sa usa nga duna siyay katungod sa pagpanimalos, ang paghimo niana supak sa tambag sa Bibliya: “Ayaw pag-ingon: ‘Kon unsay iyang gibuhat nako, mao poy akong buhaton niya; manimalos ko niya.’” (Proverbio 24:29, footnote) Ang Bibliya dunay mga tambag nga nakatabang sa daghan nga malikayan ang pagpanimalos.

Niining artikuloha

 Sayop ba ang pagpanimalos?

 Kon dunay makapahiubos o makapasakit nimo, natural lang nga masuko ka ug gusto nimong masilotan ang maong tawo sa iyang nahimo. Pero ang pagpanimalos supak sa giingon sa Bibliya. Ngano?

 Sa dihang manimalos ang mga tawo, dili malipay ang Diyos. Sa Bibliya, si Jehova a nga Diyos nag-ingon: “Akoa ang panimalos; baslan nako sila.” (Roma 12:19) Ang Bibliya nagdasig niadtong nahimoag sayop sa pagpangitag malinawong mga paagi sa pagsulbad sa problema kon posible, imbes manimalos. (Roma 12:18) Apan komosta kon nahimo na nimo ang tanan pero wala gihapon masulbad ang problema sa malinawong paagi, o kaha walay malinawong paagi sa pagsulbad niana? Ang Bibliya nagtambag nato nga mosalig nga tul-iron ni Jehova ang tanang inhustisya.—Salmo 42:10, 11.

 Sa unsang paagi ang Diyos magpahamtang ug silot?

 Sa pagkakaron, gitugotan sa Diyos ang sekular nga mga awtoridad sa pagpahamtang ug silot. (Roma 13:1-4) Ngadtongadto, iyang silotan kadtong naghimog inhustisya ug seguroon niya nga wala na gyoy mag-antos.—Isaias 11:4.

 Sa unsang paagi malikayan nako ang pagpanimalos?

  •   Ayawg himoa ang usa ka butang tungod lang kay nasuko ka. (Proverbio 17:27) Ang mga tawo nga magpadala sa ilang kasuko sagad mohimog mga butang nga ilang basolan sa ulahi. Pero kadtong mogahin ug panahon sa paghunahuna una mobuhat ug usa ka butang mas dakog posibilidad nga makahimog mas maayong mga desisyon.—Proverbio 29:11.

  •   Sayra ang mga detalye. (Proverbio 18:13) Ang usa nga nahimoag sayop maayong mangutana sa iyang kaugalingon, ‘Duna bay mga detalye nga wala nako mahibaloi nga magpatin-aw kon nganong nahimo to sa nakapasakit nako? Na-stress ba siya pag-ayo? O posible kaha nga wala lang siya mahibalo sa iyang gihimo?’ Usahay, maghunahuna tingali ta nga tinuyo tang gipasakitan sa usa, pero sa pagkatinuod, nasayop lang diay siya.

 Sayop nga mga ideya bahin sa pagpanimalos

 Sayop nga ideya: Gitugot sa Bibliya ang pagpanimalos dihang kini miingon “mata para sa mata.”—Levitico 24:20.

 Ang tinuod: Ang balaod sa karaang Israel nga “mata para sa mata” wala magdasig sa pagpanimalos. Sagad, ang maong balaod nakatabang sa mga maghuhukom sa pagpahamtang ug haom nga silot. bDeuteronomio 19:15-21.

 Sayop nga ideya: Kay wala itugot sa Bibliya ang pagpanimalos, dili ta puwedeng modepensa sa kaugalingon kon dunay moatake nato.

 Ang tinuod: Kon dunay moatake nato, duna tay katungod sa pagdepensa sa atong kaugalingon o sa pagpangayog tabang sa mga awtoridad. Pero ang Bibliya nag-ingon nga angay natong likayan ang pagpakig-away kutob sa mahimo.—Proverbio 17:14.

a Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.

b Alang sa detalyadong paghisgot niini nga balaod, tan-awa ang artikulong “Unsay Kahulogan sa ‘Mata Alang sa Mata’?