Laktaw ngadto sa video

Tinuod ba ang mga Demonyo?

Tinuod ba ang mga Demonyo?

Tubag sa Bibliya

 Oo. Ang mga demonyo maoy “mga manulonda [o anghel] nga nakasala,” espirituhanong mga linalang nga mirebelde sa Diyos. (2 Pedro 2:4) Ang unang anghel nga naghimo sa iyang kaugalingon nga demonyo mao si Satanas nga Yawa, kinsa gitawag sa Bibliya ug “magmamando sa mga demonyo.”—Mateo 12:24, 26.

Rebelyon sa adlaw ni Noe

 Gihisgotan sa Bibliya ang pagrebelde sa mga anghel una pa ang Lunop sa adlaw ni Noe: “Ang mga anak sa matuod nga Diyos nakamatikod sa mga anak nga babaye sa mga tawo, nga sila maanyag; ug sila nagkuhag mga asawa alang sa ilang kaugalingon, nga mao, ang tanan nga ilang napili.” (Genesis 6:2) Kadtong daotan nga mga anghel “mitalikod sa ilang nahiangay nga puloy-anang dapit” sa langit ug nagsul-ob ug tawhanong lawas aron makigdulog sa mga babaye.—Judas 6.

 Pag-abot sa Lunop, ang rebelyosong mga anghel naghukas sa ilang tawhanong lawas ug namalik sa langit. Apan, gisalikway sila sa Diyos ug wala na isipa nga bahin sa iyang pamilya. Ingong bahin sa ilang silot, ang mga demonyo wala na gayod tugoti nga magsul-ob ug tawhanong lawas.—Efeso 6:11, 12.