Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa mga Pandemic?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa mga Pandemic?

Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya nagtagna nga ang mga kamatay (kaylap nga mga sakit, apil ang mga pandemic) mahitabo sa kataposang mga adlaw. (Lucas 21:11) Ang maong mga pandemic dili silot gikan sa Diyos. Gani, pinaagi sa iyang Gingharian, taposon sa Diyos sa dili madugay ang tanang problema sa panglawas, apil ang mga pandemic.

 Gitagna ba sa Bibliya ang mga pandemic?

 Ang Bibliya wala magtagna ug espesipikong mga pandemic o sakit, sama sa COVID-19, AIDS, o Spanish flu. Pero gitagna niini ang mga “kamatay” ug “makamatayng hampak.” (Lucas 21:11; Pinadayag 6:8) Kini nga mga panghitabo maoy bahin sa ilhanan sa “kataposang mga adlaw,” nga gitawag sab ug “hinapos sa sistema sa mga butang.”​—2 Timoteo 3:1; Mateo 24:3.

 Diha bay higayon nga gisilotan sa Diyos ang mga tawo pinaagig sakit?

 Ang Bibliya naghisgot ug pipila ka higayon diin gisilotan sa Diyos ang mga tawo pinaagig sakit. Pananglitan, may pipila ka tawo nga gisilotan niyag sanla. (Numeros 12:1-16; 2 Hari 5:20-27; 2 Cronicas 26:16-21) Pero kining pipila ka pananglitan dili samag mga pandemic nga makaapektar kang bisan kinsa, apil sa inosenteng mga tawo. Hinunoa, ang maong mga panghitabo maoy espesipikong paghukom sa mga tawo nga klarong mirebelde sa Diyos.

 Ang mga pandemic ba karon silot gikan sa Diyos?

 Dili. Ang pipila nangangkon nga gigamit sa Diyos ang mga pandemic ug ang ubang sakit aron silotan ang mga tawo karon. Pero, wala suportahi sa Bibliya ang maong pangangkon. Ngano?

 Ang usa ka rason mao nga ang pipila ka magsisimba sa Diyos​—kaniadto ug karon—​nasakit. Pananglitan, ang matinumanong tawo nga si Timoteo ‘pirmeng nasakit.’ (1 Timoteo 5:23) Pero wala mag-ingon ang Bibliya nga timailhan ni nga wala siya uyoni sa Diyos. Mao sab karon. Ang pipila ka matinumanong alagad sa Diyos masakit o mataptan ug sakit. Kasagaran, nataptan sila kay naa sila sa sayop nga lugar sa sayop nga panahon.​—Ecclesiastes 9:11.

 Dugang pa, ang Bibliya nagtudlo nga wala pa moabot ang panahon nga silotan sa Diyos ang mga daotan. Hinunoa, kita nagkinabuhi “sa adlaw sa kaluwasan”​—sa ato pa, sa panahon diin ang Diyos mainitong nagdapit sa tanan nga makigsuod kaniya aron maluwas. (2 Corinto 6:2) Pananglitan, nagdapit siya sa tanan pinaagi sa tibuok kalibotang buluhaton nga pagsangyaw sa positibong mensahe​—ang “maayong balita sa Gingharian.”​—Mateo 24:14.

 Matapos ba ang mga pandemic?

 Oo. Ang Bibliya nagtagna nga sa dili madugay, moabot ang panahon nga wala nay masakit. Ubos sa pagmando sa iyang Gingharian, ayohon sa Diyos ang tanang problema sa panglawas. (Isaias 33:24; 35:5, 6) Iyang wad-on ang pag-antos, kasakit, ug kamatayon. (Pinadayag 21:4) Ug iyang banhawon ang mga nangamatay aron matagamtam nila ang maayong panglawas dinhi sa yuta ubos sa hingpit nga mga kahimtang.​—Salmo 37:29; Buhat 24:15.

 Mga teksto sa Bibliya bahin sa sakit

 Mateo 4:23: “Milibot [si Jesus] sa tibuok Galilea, nga nagtudlo diha sa mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita sa Gingharian ug nag-ayo sa tanang matang sa sakit ug depekto sa lawas.”

 Kahulogan: Ang mga milagro ni Jesus nagpakita kon unsay himoon sa Gingharian sa Diyos sa dili madugay para sa tanang katawhan.

 Lucas 21:11: ‘Duna unyay mga kamatay.’

 Kahulogan: Ang pagkaylap sa mga sakit apil sa ilhanan sa kataposang mga adlaw.

 Pinadayag 6:8: “Tan-awa! usa ka luspad nga kabayo, ug ang nagsakay niini ginganlag Kamatayon. Ug ang Lubnganan nagsunod sa iyang luyo. Ug gihatagan silag awtoridad . . . sa pagpamatay pinaagig . . . makamatayng hampak.”

 Kahulogan: Ang tagna bahin sa upat ka mangangabayo diha sa Pinadayag nagpakita nga ang mga pandemic mahitabo sa atong panahon.