Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Kagawasan sa Pagpili? Gikontrolar ba sa Diyos ang Imong Kapalaran?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Kagawasan sa Pagpili? Gikontrolar ba sa Diyos ang Imong Kapalaran?

Tubag sa Bibliya

Gipakitaan ta sa Diyos ug dignidad pinaagi sa paghatag natog kagawasan sa pagpili, ang katakos sa paghimog kaugalingong desisyon inay kay ang Diyos o ang kapalaran maoy magtino kon unsay atong buhaton. Tagda kon unsay gitudlo sa Bibliya.

  • Ang Diyos naglalang sa tawo sumala sa iyang larawan. (Genesis 1:26) Dili sama sa mga mananap, nga molihok sumala sa giya sa kinaiyahan, kita susama sa atong Maglalalang nga may katakos sa pagpasundayag sa mga hiyas sama sa gugma ug hustisya. Ug sama sa atong Maglalalang, kita may kagawasan sa pagpili.

  • Sa dakong bahin, matino nato ang atong umaabot. Ang Bibliya nagdasig kanato sa ‘pagpili sa kinabuhi . . . pinaagi sa pagpamati sa tingog sa Diyos,’ sa ato pa, pinaagi sa pagsugot sa iyang mga sugo. (Deuteronomio 30:19, 20) Kini nga pagdasig mahimong walay pulos, mapintas pa gani, kon kita walay kagawasan sa pagpili. Imbes pugson kita sa pagbuhat kon unsay iyang gisulti, ang Diyos mabinationg naghangyo kanato: “Oh kon ikaw mamati lamang unta gayod sa akong mga sugo! Niana ang imong kalinaw mahimong sama gayod sa usa ka suba.”—Isaias 48:18.

  • Ang atong kalamposan o kapakyasan wala kontrolaha sa kapalaran. Kon buot tang molampos sa usa ka buluhaton, kinahanglan tang maghago. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tanan nga makaplagan sa imong kamot nga buhaton, buhata uban sa imong kusog mismo.” (Ecclesiastes 9:10) Kini nag-ingon usab: “Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kaayohan.”—Proverbio 21:5.

Ang kagawasan sa pagpili maoy bililhong gasa gikan sa Diyos, kay motugot ni nato sa paghigugma kaniya sa ‘tibuok natong kasingkasing.’ Nahigugma ta niya kay gusto nato nang buhaton.—Mateo 22:37.

Dili ba ang Diyos may nagkontrolar sa tanang butang?

Tinuod, ang Bibliya nagtudlo nga ang Diyos maoy Labing Gamhanan, nga walay laing makapugong sa iyang gahom gawas kaniya. (Job 37:23; Isaias 40:26) Apan, wala niya gamita ang iyang gahom sa pagkontrolar sa tanang butang. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos ‘nagpugong-sa-kaugalingon’ maylabot sa karaang Babilonya, ang kaaway sa iyang katawhan. (Isaias 42:14) Karon usab, midesisyon siya nga dili lang una laglagon kadtong naggamit sa ilang kagawasan sa pagpili sa pagdaot sa uban. Apan dili niya kana himoon hangtod sa hangtod.—Salmo 37:10, 11.