Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Sa Unsang Paagi Nako Makaplagan ang Tinuod nga Relihiyon?

Sa Unsang Paagi Nako Makaplagan ang Tinuod nga Relihiyon?

Tubag sa Bibliya

Aron ipakita ang kalainan sa tinuod nga relihiyon ug sa dili, ang Bibliya nag-ingon: “Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. Ang mga tawo dili gayod mamupo ug ubas gikan sa sampinit o igos gikan sa kudyapa, dili ba?” (Mateo 7:16) Maingon nga mailhan ang kalainan sa paras ug sa sampinit pinaagi sa bunga, mailhan sab nimo ang kalainan sa tinuod nga relihiyon ug sa bakak pinaagi sa ilang mga bunga, o pinaagi sa pag-ila niining mosunod.

  1. Ang tinuod nga relihiyon nagtudlo sa kamatuoran pinasukad sa Bibliya, dili sa pilosopiya sa tawo. (Juan 4:24; 17:17) Lakip niini ang mga kamatuoran bahin sa kalag ug sa paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa paraisong yuta. (Salmo 37:29; Isaias 35:5, 6; Ezequiel 18:4) Dili sab kini magpanuko sa pagyagyag sa mga kabakakan sa relihiyon.—Mateo 15:9; 23:27, 28.

  2. Ang tinuod nga relihiyon nagtabang sa mga tawo nga makaila sa Diyos, lakip niini ang pagtudlo kanila sa iyang ngalan, si Jehova. (Salmo 83:18; Isaias 42:8; Juan 17:3, 6) Wala kini magtudlo nga ang Diyos misteryoso o walay pagtagad; hinuon, gitudlo niini nga gusto niyang masuod ta kaniya.—Santiago 4:8.

  3. Ang tinuod nga relihiyon nagpaila kang Jesu-Kristo ingong ang usa kinsa gigamit sa Diyos aron moluwas nato. (Buhat 4:10, 12) Ang mga sakop niini nagtuman sa mga sugo ni Jesus ug naningkamot nga mosundog sa iyang panig-ingnan.—Juan 13:15; 15:14.

  4. Ang tinuod nga relihiyon nagpasiugda nga ang bugtong paglaom sa katawhan mao lamang ang Gingharian sa Diyos. Aktibong gipaambit sa mga sakop niini ang maong Gingharian ngadto sa uban.—Mateo 10:7; 24:14.

  5. Ang tinuod nga relihiyon nagdasig sa mga tawo nga magpakitag gugma nga dili magdahom ug balos. (Juan 13:35) Gitudlo niini nga tahoron ang tanang etnikong grupo ug giabiabi ang mga tawo gikan sa tanang rasa, kultura, pinulongan, ug kagikan. (Buhat 10:34, 35) Kay gipalihok sa gugma, ang mga sakop niini dili makiggubat.—Miqueas 4:3; 1 Juan 3:11, 12.

  6. Ang tinuod nga relihiyon walay binayrang mga ministro, ug walay mga sakop niini nga gihatagag dagkong titulo sa relihiyon.—Mateo 23:8-12; 1 Pedro 5:2, 3.

  7. Ang tinuod nga relihiyon neyutral gyod sa politika. (Juan 17:16; 18:36) Apan, ang mga sakop niini nagtahod ug nagtuman sa gobyerno diin sila nagpuyo, ingong pagsunod sa sugo sa Bibliya: “Ibayad ninyo kang Cesar [sa sibil nga awtoridad] ang mga butang ni Cesar, apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.”—Marcos 12:17; Roma 13:1, 2.

  8. Ang tinuod nga relihiyon maoy usa ka paagi sa pagkinabuhi, dili lang kay rituwal o pormalidad. Gisunod sa mga sakop niini ang taas nga sukdanan sa Bibliya bahin sa moral sa tanang aspekto sa ilang kinabuhi. (Efeso 5:3-5; 1 Juan 3:18) Imbes nga magmasulub-on, sila nakakaplag hinuon ug kalipay sa pagsimba sa “malipayong Diyos.”—1 Timoteo 1:11.

  9. Gamay ra ang naa sa tinuod nga relihiyon. (Mateo 7:13, 14) Kasagaran, ang mga sakop sa tinuod nga relihiyon gipakaubos, gibiaybiay, ug ginalutos tungod sa ilang pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos.—Mateo 5:10-12.

Ang tinuod nga relihiyon dili lang kay ‘ang relihiyon nga sakto para nako’

Peligroso kon mopili tag relihiyon nga gibase lang sa atong emosyon. Gitagna sa Bibliya ang panahon nga ang mga tawo “magtigom ug mga [relihiyosong] magtutudlo alang sa ilang kaugalingon aron gitikon ang ilang mga dalunggan.” (2 Timoteo 4:3) Sa kasukwahi, gidasig kita sa Bibliya nga moanib sa matang “sa pagsimba [o, relihiyon] nga hinlo ug wala mahugawi sa panglantaw sa atong Diyos ug Amahan,” bisan pag kana nga relihiyon dili ilado.—Santiago 1:27; Juan 15:18, 19.