Laktaw ngadto sa video

Kanus-a ang Kataposan sa Kalibotan?

Kanus-a ang Kataposan sa Kalibotan?

Tubag sa Bibliya

 Aron mahibaloan kon kanus-a ang kataposan sa kalibotan, kinahanglang masabtan nato kon unsay gitumong sa Bibliya dihang naggamit kini sa terminong “kalibotan.” Ang Gregong pulong nga koʹsmos, sagad gihubad ug “kalibotan,” kasagarang nagtumong sa mga tawo, ilabina kadtong wala magsunod sa Diyos ug sa iyang kabubut-on. (Juan 15:18, 19; 2 Pedro 2:5) Usahay, ang koʹsmos nagtumong sa sistema sa mga butang sa kalibotan.—1 Corinto 7:31; 1 Juan 2:15, 16. a

Unsa ang “kataposan sa kalibotan”?

 Ang ekspresyong “kataposan sa kalibotan,” nga makita diha sa daghang hubad sa Bibliya, puwede sab nga hubaron ug “kataposan sa sistema sa mga butang,” o “kataposan sa kapanahonan.” (Mateo 24:3; Ang Biblia) Kini nagtumong, dili sa kataposan sa literal nga kalibotan o sa tanang tawo, kondili sa kataposan sa sistema sa mga butang sa kalibotan.—1 Juan 2:17.

 Gitudlo sa Bibliya nga wad-on sa Diyos ang mga daotan aron ang mga matarong magkinabuhing malipayon sa yuta. (Salmo 37:9-11) Kini mahitabo panahon sa “dakong kasakitan,” nga moresulta sa gubat sa Armagedon.—Mateo 24:21, 22; Pinadayag 16:14, 16.

Kanus-a ang kataposan sa kalibotan?

 Si Jesus miingon: “Mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa mga langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang.” (Mateo 24:36, 42) Siya midugang nga ang kataposan moabot sa panahon nga wala damha, “sa takna nga wala ninyo hunahunaa.”—Mateo 24:44.

 Bisag wala ta mahibalo sa eksaktong adlaw ug oras, si Jesus naghatag ug mga “ilhanan,” o mga panghitabo, nga magpaila nga hapit na ang kataposan. (Mateo 24:3, 7-14) Gitawag kini sa Bibliya nga “panahon sa kataposan” ug “kataposang mga adlaw.”—Daniel 12:4; 2 Timoteo 3:1-5.

Naa pa bay magpabilin human matapos ang kalibotan?

 Oo. Ang yuta magpabilin gihapon, kay ang Bibliya nag-ingon nga “kini dili matarog hangtod sa panahong walay tino, o hangtod sa kahangtoran.” (Salmo 104:5) Ug ang yuta puy-an sa mga tawo, ingon sa gisaad sa Bibliya: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” (Salmo 37:29) Ibalik sa Diyos ang iyang orihinal nga katuyoan sa yuta:

a Ang Gregong pulong nga ai·onʹ gihubad sab sa ubang Bibliya ingong “kalibotan.” Kon ingon ana ang pagkahubad, ang ai·onʹ parehas ug kahulogan sa koʹsmos nga nagtumong sa sistema sa mga butang sa kalibotan.