Laktaw ngadto sa video

Makatabang ba Kanako ang Bibliya sa Pagbatog Malipayong Pamilya?

Makatabang ba Kanako ang Bibliya sa Pagbatog Malipayong Pamilya?

Tubag sa Bibliya

 Oo. Aniay pipila ka maalamong tambag nga gipasukad sa Bibliya nga nakatabang sa milyonmilyon sa pagbatog malipayong pamilya:

  1.   Himoang legal ang inyong kaminyoon. Ang tibuok-kinabuhing panaad sa legal nga kaminyoon maoy pundasyon sa usa ka malipayong pamilya.—Mateo 19:4-6.

  2.   Magpakitag gugma ug pagtahod. Naglakip kini sa pagtratar sa imong kapikas sa paagi nga gusto nimong trataron ka.—Mateo 7:12; Efeso 5:25, 33.

  3.   Likayi ang masakit nga mga pulong. Sulti sa malulotong paagi, bisan pag nasakitan ka sa gisulti o gibuhat sa imong kapikas. (Efeso 4:31, 32) Sumala sa giingon sa Bibliya sa Proverbio 15:1: “Ang tubag, kon malumo, makapahilayo sa kaaligutgot, apan ang pulong nga makapasakit makapapukaw sa kasuko.”

  4.   Magmaunongon sa usag usa. Ang imong romantiko ug seksuwal nga pagtagad angayng ihatag ngadto lamang sa imong kapikas. (Mateo 5:28) Ang Bibliya nag-ingon: “Himoa nga dungganon ang kaminyoon taliwala sa tanan, ug ang higdaanan sa kaminyoon nga dili mahugawan.”—Hebreohanon 13:4.

  5.   Bansaya ang inyong mga anak uban ang gugma. Likayi ang sobrang kamatinugoton ug sobrang kaestrikto.—Proverbio 29:15; Colosas 3:21.